Sökning: "brandingenjör"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet brandingenjör.

 1. 1. Brandskydd efter tid - Uppfylls funktionen av brandskyddsinstallationer efter tid de krav som förutsätts vid nybyggnation?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Felix de Dardel; [2019]
  Nyckelord :brand; brandingenjör; brandskydd efter tid; byggnadtekniskt brandskydd;

  Sammanfattning : Nya byggnader konstrueras och uppförs dagligen i Sverige. Då utvecklingen går framåt blir personer mer specificerade inom olika byggnadstekniska områden och tidsramarna för byggnation blir allt stramare. LÄS MER

 2. 2. Analytisk dimensionering av brandsektioner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Johannes Priebe; [2019]
  Nyckelord :Brandsektion; byggregler; brandvägg;

  Sammanfattning : Enligt Boverkets Byggregler 26 (BBR) kapitel 5:56 ska stora byggnader utformas så att omfattande brandspridning inom byggnaden begränsas. Det tillhörande allmänna rådet säger att detta bör uppfyllas genom att utforma byggnader med brandceller, brandsektioner, brandtekniska installationer eller en kombination av dessa. LÄS MER

 3. 3. Förekomst och hantering av psykisk ohälsa och stress inom räddningstjänsten i Norrbotten : En enkät- och intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Filip Wennberg; [2018]
  Nyckelord :Brandingenjör; debriefing; räddningstjänst; coping; stress;

  Sammanfattning : .... LÄS MER