Sökning: "brandkår"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet brandkår.

 1. 1. Virtuellt simulerad utbildning för räddningstjänsten: Intryck och observationer från övningsverksamhet i Skaraborg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Björn Appehl; [2022]
  Nyckelord :Räddningstjänst; brandkår; virtuell simulering; utbildning; XVR;

  Sammanfattning : Virtuellt simulerad utbildning har existerat länge och tillämpas i olika sammanhang, exempelvis vid utbildning av piloter genom flygsimulatorer - en väletablerad form av virtuell simulering. En mindre utforskad tillämpning av virtuell simulering i utbildningssyfte är inom räddningstjänsten. LÄS MER

 2. 2. Skäliga åtgärder utifrån räddningstjänstens förelägganden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Jonas Larsson; [2021]
  Nyckelord :Lagen om skydd mot olyckor; LSO; bedömning; omfattning; tillsyn; brandsyn; brandskydd; skäligt brandskydd; MSB; fallstudie; enkät; Norrtälje; Uppsala; Attunda; brandkår; hotell; vårdboende; räddningstjänst; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : According to Swedish Law (2003:778) on protection against accidents, LSO, the one who owns a building or conducts operations in a building has the ultimate responsibility of their fire protection. To a reasonable extent, there must be equipment for lifesaving in the event of a fire, as well as other measures which must be taken to prevent fire and limit damage as a result of fire. LÄS MER

 3. 3. Räddningstjänstens förmåga vid IVPA (i väntan på ambulans) : En studie om räddningstjänstens förmåga att utföra IVPA-uppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Albin Backes; [2020]
  Nyckelord :I väntan på ambulans; IVPA; Räddningstjänst;

  Sammanfattning : När en person drabbas av ett plötsligt akut sjukdomsfall ställer vi krav på att samhället ska reagera och hjälpa den som är i behov av hjälp. Personen som är drabbad upplever en otrygghet och vill ha hjälp så fort som möjligt. Att ge den hjälpen åligger Sveriges regioner enligt hälso- och sjukvårdslagen. LÄS MER

 4. 4. Notifikationsmodeller i virtuell verklighet vid träning inför akuta situationer : En jämförelse mellan två grafiskt presenterade notifikationsmodeller

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Robert Bramstedt; [2020]
  Nyckelord :Collaborative virtual reality; virtual reality; gamification VR; virtual reality online collaborative; VR notification; VR interaction;

  Sammanfattning : VR står för Virtual Reality och används idag ofta för utbildning, både inom skola och yrkesgrupper då det har uppvisat goda resultat och är relativt billigt att utföra jämfört med att träna till exempel personal inom brandkår, sjukhus och polis. Finns det en applikation där flera användare inklusive en instruktör kan samverka oberoende plats och plattform blir det bättre ur både logistiskt och ekonomiskt perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Förvaring av andningsapparater i brandbilar : Undersökning av hur tryckluftsapparater bör förvaras i brandbilar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Arvid Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Behov; Brandbilar; Brandmän; Konceptgenerering; Tryckluftsapparater; påbyggnad.;

  Sammanfattning : This thesis for 15 credits were executed at Sala Brand AB in Sala,Sweden. Sala Brand Ab develop, manufacture and install bodywork forfirefighter trucks in the nordic countries. This thesis assumes from a report called “Friska brandmän” or“Healthy Firefighters”, written by Magnusson and Hultman (2014). LÄS MER