Sökning: "brandklassat tyg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden brandklassat tyg.

  1. 1. Cirkushallen i Alby : Cirkushall

    Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

    Författare :Sara Saxton Chirinos; [2012]
    Nyckelord :cirkushall; Alby; sandwichkonstruktion trä; prefab betong; brandsäkert glas; brandklassat tyg;

    Sammanfattning : Projektet är en ombyggnation. En förvaringslada från 70-talet konverterad till ett kreativitetshus, nu vidare omarbetat till en lokal för endast Cirkus Cirkör, deras huvudkontor.Följande byggkomponenter återanvänds:Bärande stomme: betong.Tak: betong. LÄS MER