Sökning: "brandsäkerhet"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade ordet brandsäkerhet.

 1. 1. Systematiskt brandskyddsarbete inom rättspsykiatrin i Norrbotten : Med en fallstudie av branden vid S:t Sigfrids rättspsykiatriska klinik och dess SBA

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Malin Sanderyd; [2020]
  Nyckelord :Systematiskt brandskyddsarbete; rättspsykiatri; brand inom rättspsykiatri;

  Sammanfattning : Inom rättspsykiatrin finns brandrisker som är ovanliga inom andra verksamheter. För det första finns det patienter i verksamheten som kan vilja starta en brand eftersom många pyromaner döms till rättspsykiatri. Utöver detta finns stora utmaningar vid utrymning vid brand eftersom patienterna är inlåsta och beroende av personalen. LÄS MER

 2. 2. Brandsäkerhet för alla

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Martin Six; [2019]
  Nyckelord :Produktdesign; Design för alla; Ergonomi; Användarcentrerad design; Brandsläckare;

  Sammanfattning : Ett känt problem som har berört det flesta människor är att det finns svårigheter med att öppna olika förpackningar av något slag. Det här är förmodligen inte ett vardagsproblem som riktar sig till alla människor, men av dem som berörs, påverkas dem även i fler produkter som inte är anpassade efter deras behov. LÄS MER

 3. 3. Ombyggnad av Lunds gamla observatorium - utifrån behov, tillgänglighet och brandsäkerhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet

  Författare :Merel Hobbenschot; Hanna Bergils; [2018]
  Nyckelord :observatorium; kulturbyggnad; helgo zettervall; renovering; restaurering; tillgänglighetsanpassning; brandsäkerhet; användningsområde; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The old observatory in Lund is a building which is protected by Kulturmiljölagen. The building has been empty for nearly 20 years and is in desperate need of renovation because of its poor condition and doesn´t live up to modern requirement for fire safety and accessibility. LÄS MER

 4. 4. Using a virtual fire extinguisher as a tool for safety training

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Johan Månsson; [2018]
  Nyckelord :Virtual Reality; Training simulator; Interaction Design; User-centered design; Fire safety; Fire extinguisher; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Virtual Reality (VR) har den senaste tiden blivit väldigt populärt och är en spännande teknologi med många outforskade användningsområden. Med ett VR-headset kan en användare till exempel träna på en speciell uppgift med både reducerad risk och till en mycket lägre kostnad jämfört med om det istället hade genomförts i den verkliga världen. LÄS MER

 5. 5. Brandteknisk Riskvärdering av Stockholms Centralstation

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Charlotte Wiberg; Sofie Jämtheden; Marcus Ahlström; Oskar Isaksson; [2018]
  Nyckelord :BTR; brandteknisk riskvärdering; centralstation; Stockholms Central; utrymning; personsäkerhet; Pyrosim; FDS; Pathfinder; Brandskydd; Aktiva System; Passiva System; Tåg; kritiska förhållanden; detektion; känslighetsanalys; sprinkler; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Följande projekt utfördes med anledning till att utvärdera och validera den nuvarande brandsäkerheten på Stockholms Centralstation. Detta gjordes i huvudsak med avseende på personsäkerheten, alltså behandlar inte rapporten egendomsskada samt ekonomiska förluster. LÄS MER