Sökning: "brands"

Visar resultat 1 - 5 av 1904 uppsatser innehållade ordet brands.

 1. 1. "Mörka färger säljer typ knappt"

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Jessicka Roos; Hanna Vult von Steyern; [2021]
  Nyckelord :personlig varumärkning; kriskommunikation; krisrespons; Situational Crisis Communication Theory; Instagram; personal branding; crisis communication; crisis response; Social Sciences;

  Sammanfattning : Personlig varumärkning är ett koncept som innebär att varumärken och dess image till stor del identifieras med en person. Personliga varumärken kommer med stora fördelar, exempelvis att en djupare relation etableras mellan organisation och konsument, vilket kan vara svårt att uppnå för en mer opersonlig organisation. LÄS MER

 2. 2. When Big Fish Eats Small Fish: the acquisition of Ben & Jerry's by Unilever

  L3-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Laurel Craven-Matthews; Asta Nordlund; Zakariae Fouzbi; [2021]
  Nyckelord :Ben Jerry s; Unilever; authenticity; brand identity; brand acquisition; brand structure; corporate brands; product brands; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Information or Communication channel? : A qualitative study of how fast-fashion brands in Sweden use social media

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Mohammad Mirzajee; Alen Rashid; [2021]
  Nyckelord :Brand Loyalty; Social Media; Generation Z; Fast-fashion; Relationships; Fashion Marketing; Sweden;

  Sammanfattning : With the constant development of marketing strategies, it has become more vital to continuously communicate online with consumers. As Generation Z is born with digital devices and increased social media channels, customers demand fashion brands being present online. LÄS MER

 4. 4. LUXURIOUS BRAND AND SOCIAL MEDIA : Luxurious brands marketing strategies in social media

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Industriell ekonomi och organisation; Mälardalens högskola/Industriell ekonomi och organisation

  Författare :Shadi Botros; Yacoub Said; [2021]
  Nyckelord :Luxury brands; Social media marketing activities; Brand perceptions; Brand awareness; Purchase intention.;

  Sammanfattning : Date: 2021/06/03 Level: Master Thesis in Business Administration, 15 cr Institution: School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University Authors: Shadi Botros, Yacoub Said (87/07/24) (95/01/01) Title: LUXURIOUS BRAND AND SOCIAL MEDIA Tutor: Edward Gillmore Keywords: Luxury brands, Social media marketing activities, Brand perceptions, Brand awareness, Purchase intention. Research questions: What are the outcomes of social media marketing used by luxury brands, brand awareness and brand perception, on purchase attention? Purpose: The purpose of this research is to study if social media marketing can have an effect on luxuries brands perception in consumers mind and if social media can influence consumers purchase intention. LÄS MER

 5. 5. Alvedon vs det generiska läkemedlet Pamol : En studie om konsumentens kännedom, trovärdighet och dess påverkan av prisskillnader inför ett köpbeslut.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Darja Faily; Nader Albanna; [2021]
  Nyckelord :Knowledge; Credibility; Purchase Decision; Price; Alvedon; Pamol; Generic Drugs; kännedom; trovärdighet; Pris; Konsumtion; Köpbeslut; Generiska läkemedel; Marknadsföring; Alvedon; Pamol;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Alvedon vs det generiska läkemedlet Pamol - En studie om konsumentens kännedom, trovärdighet och dess påverkan av prisskillnader inför ett köpbeslut. Datum: 2021-05-25 Nivå: Kandidatuppsats  Författare: Darja Faily & Nader Albanna Handledare: Christine Tidåsen Examinator: Klaus Solberg Søilen Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka konsumenters preferens och uppfattning av de generiska paracetamol-läkemedlen Alvedon och Pamol. LÄS MER