Sökning: "brandskydd efter tid"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden brandskydd efter tid.

 1. 1. Utredning av brandbelastning och produktkategoriers förbränningsvärme : En studie av Clas Ohlson DC, Insjön, Dalarna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Tim Hedlund; Josefin Höglund; [2019]
  Nyckelord :Brandbelastning; Brandenergi; Förbränningsvärme; Lagerbyggnad; Lager;

  Sammanfattning : Den stora efterfrågan på större lagerytor har blivit mer påtaglig de senaste åren bland företag runt om i världen. Detta har skapat en trend där lagerbyggnader ständigt byggs större och högre. LÄS MER

 2. 2. Brandskydd efter tid - Uppfylls funktionen av brandskyddsinstallationer efter tid de krav som förutsätts vid nybyggnation?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Felix de Dardel; [2019]
  Nyckelord :brand; brandingenjör; brandskydd efter tid; byggnadtekniskt brandskydd;

  Sammanfattning : Nya byggnader konstrueras och uppförs dagligen i Sverige. Då utvecklingen går framåt blir personer mer specificerade inom olika byggnadstekniska områden och tidsramarna för byggnation blir allt stramare. LÄS MER

 3. 3. Ökad riskmedvetenhet hos allmänheten genom riktade kommunikationsinsatser med fokus på hembesök : -En intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Fjaestad Sebastian; [2019]
  Nyckelord :Home visit; dwelling fires; fire prevention; risk awareness; smoke alarm; fire department; Hembesök; bostadsbränder; brandförebyggande; riskmedvetenhet; brandvarnare; räddningstjänst;

  Sammanfattning : Varje år åker Sveriges räddningstjänster på cirka 6000 larm om brand eller brandtillbud i bostäder med följd att även cirka 100 personer omkommer årligen i sina hem. Att det är cirka 100 personer som omkommer varje år är något som ses som ett problem då det oftast är okunskap eller begränsande möjligheter att undsätta sig själv i säkerhet som ligger bakom bränderna och dödsfallen. LÄS MER

 4. 4. Brandsäkerhet i lantbruksbyggnader : tankar och reflektioner hos drabbade lantbrukare

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Johan Karlsson; Henrik Reijmar; [2016]
  Nyckelord :brandskydd; brandsäkerhet; brandsektionering; inställning till brandskydd; fire safety;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka tankar och resonemang angående brandsäkerhet hos lantbrukare som varit drabbade av en större brand. Detta gör vi för att förmedla kunskap angående brandsäkerhet till lantbrukare som planerar att förändra eller uppföra nya driftsbyggnader. LÄS MER

 5. 5. Gångavstånd till utrymningsvägar : En studie om gångstånden till utrymningsvägar och dess dimensioneringsmöjligheter med hjälp av förenklad dimensionering

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Stefan Ullström; [2015]
  Nyckelord :distance; evacuations; routes; fire; dimensioning; housing; building and planning; gångavstånd; utrymning; branddimensionering; Boverket;

  Sammanfattning : ABSTRACTThe title of this degree project after  three years long education of construction engineering is “Distances to evacuation routes” with the subtitle “A study of walking distances to escape routes and its design possibilities using simplified dimensioning”. The idea for the project came from the company Fire AB in Västerås. LÄS MER