Sökning: "brandsläckning"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet brandsläckning.

 1. 1. Bränder som aldrig riktigt slocknat : En rumslig undersökning huruvida brandsläckningsinsatser (2001–2015) kan kopplas till förhöjda halter PFAS i ytvatten, fisk och sediment i Stockholm, Solna och Sundbybergs kommuner

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för miljövetenskap

  Författare :Niclas Nyholm; [2021]
  Nyckelord :AFFF; PFOS; Brandsläckningsinsatser; Brandövningsplatser;

  Sammanfattning : Poly- och perfluorerade alkylsubstanser (PFAS) är ett paraplybegrepp för tusentals kemikalier som delar starka kol-fluorbindningar (C-F bindningar). C-F bindningen gör ämnena mycket persistenta och har påvisat skadliga effekter hos både människor och miljö. LÄS MER

 2. 2. Bränder i höga trähus- att förebygga och åtgärda bränder i trästommar

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Ramah Ammoura; Ali Hussein Saleh; [2019]
  Nyckelord :Fire class; Fire resistance; Fire extinguishing; Fire protection; Wood frame; Insurance.; Brandklass; Brandmotstånd; Brandsläckning; Brandskydd; Trästomme; Försäkring.;

  Sammanfattning : More and more high-rise buildings are being built of wood, largely because of thedevelopment of factory-manufactured industrial building elements and building systems inrecent years. Despite great positive impact on the environmental impact of the constructionindustry, the fact remains that wood burns very easily, and spreads quickly unless the rightmeasures are taken at the design stage. LÄS MER

 3. 3. “VI HINNER INTE JOBBA LIKA MYCKET FÖREBYGGANDE SOM VI FÅR JOBBA MED BRANDSLÄCKNING” : En intervjustudie om elevhälsans förutsättningar att arbeta förebyggande och hälsofrämjande

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anna Wigzell Karlström; Malin Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :student school health team; mental illness; health promotive; collaboration; action space; elevhälsa; psykisk ohälsa; hälsofrämjande; samverkan; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar en konstant ökning av psykisk ohälsa bland barn och unga sedan 1980-talet och i elevhälsans lagstadgade uppdrag ingår att arbeta förebyggande i syfte att främja elevernas hälsa. Genom sju semistrukturerade intervjuer med professionella inom elevhälsan syftar denna studie till att undersöka hur de upplever sina förutsättningar att arbeta hälsofrämjande och förebyggande med avseende på psykisk ohälsa. LÄS MER

 4. 4. Skumanvändning vid räddningstjänsten och dess påverkan på dricksvatten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Cecilia Leman; Elin Persson; [2016]
  Nyckelord :Brandsläckningsskum; AFFF; Bskum; A-skum; Släckmedel; Brandsläckning; Fluortensider; PFOS; PFOA; Skumvätska; PFAS; Skum; Släckskum; Dricksvatten; Miljö; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report aims to try to minimize the impact on drinking water from the use of firefighting foam. This is done through an extensive study of the situation today and the substance PFAS, which has previously contaminated aquifers. PFAS is a substance that can be found in some firefighting foams. LÄS MER

 5. 5. Reaktionskrafter från strålrör

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Jesper Jönsson; Axel Röman; [2014]
  Nyckelord :Manageability; reaction force; nozzle; nozzle pressure; pump pressure; pressure loss; firefighting; high pressure system; low pressure system; flow; hanterbarhet; reaktionskraft; strålrör; munstyckstryck; pumptryck; tryckförlust; brandsläckning; högtryckssystem; lågtryckssystem; flöde; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Like all businesses there is also an interest in the fire service to always improve the efficiency of its work. This can be done in many different ways, for example by changing the existing formation of the local rescue organization or through the continued development of current methods and equipment that firefighters use. LÄS MER