Sökning: "brandtest"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet brandtest.

 1. 1. Temperature distribution in air tight cavities of steel framed modular buildings when exposed to fire

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Elin Bergroth; Greta Torstensson; [2019]
  Nyckelord :Cavities; fire furnace; fire test; modular building; steel; TASEF; Brandugn; brandtest; hålrum; modulbyggnader; stål; TASEF;

  Sammanfattning : A common way to construct large buildings is by assemble prefabricated modules around a load bearing steel construction. However, if a fire occurs these buildings can be subject to a rapid fire spread due to its cellular nature. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av brandtekniska egenskaper för självbindande bokfaner : Baserat på tester i konkalorimeter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Sebastian Zetterström; [2019]
  Nyckelord :Brandtest; konkalorimeter; självbindande; bokfaner; värmeutveckling; tid till antändning;

  Sammanfattning : Sammanfattning I detta arbete redovisas resultatet från experimentella studier utförda i en konkalorimeter. Materialet som har undersökts består av sammanpressade fanerskivor av bokträ som har pressats under konstant tid och tryck, medan temperaturen varierats. Fanerskikten har då visat sig bindas samman utan några som helst tillsatser. LÄS MER

 3. 3. Tunnelmembran med fokus på brand!

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :Daniel Omberg; Kristoffer Andersson; [2015]
  Nyckelord :Tunnelmembran; dropptätning; säkerhet; brandkrav; brandtest; vatten och frostsäkring;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Kartläggning av flamskyddsmedel till polyester och polyamid

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :Caroline Johnson; [2011]
  Nyckelord :flame retardant; brandtest; fire testing; polyester; polyester; polyamid; ISO 6941; ISO 6941; FOV; FOV; flamskyddsmedel; polyamide;

  Sammanfattning : Flamskyddande kemikalier används idag inom en hel del olika områden. Ett stort område är textil, där hemtextil är dominerande. Det finns en mängd olika typer av flamskydd på marknaden. Alla har till uppgift att sakta ner brandförloppet eller helt förhindra att en brand uppstår. LÄS MER

 5. 5. Brandsäkerhet i bilar - värmetransport genom mellanbrädan vid motorrumsbrand

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Brandingenjörsprogrammet; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Oscar Löfgren-Ferraz; Magnus Wallin; [1999]
  Nyckelord :engine compartment fire; cone calorimeter; car fire; Bulkhead; värmetransport; Volvo; torpedplåt; TASEF; motorrumsbrand; mellanbräda; konkalorimeter; HSLAB; Bilbrand; brandtest; fire wall; fire test; heat transfer; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report investigates the heat transfer through the bulkhead exposed to an engine compartment fire. Calculations are carried out with two different computer programs to solve the one dimensional heat transfer problem. Material properties are obtained by use of cone calorimeter, computer simulations, literature studies and appraisals. LÄS MER