Sökning: "brandväggar"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade ordet brandväggar.

 1. 1. Brottsoffer, inte nationellt säkerhetshot - Utvisningshot och tillgång till rättsskipning för kvinnor utsatta för människohandel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Melinda Sjunnesson; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; förvaltningsrätt; brandväggar; firewalls; människohandel; inre utlänningskontroll; access to justice; tillgång till rättskipning; effektivt rättsmedel; betänketid; reflektionsperiod; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Human trafficking for sexual purposes is a crime that mainly affects women coming from other countries. The women are brought to Sweden and forced to sell sexual services while under threat and hard control of their perpetrators. Fighting men's violence against women has for many years been an important goal for the Swedish government. LÄS MER

 2. 2. Analytisk dimensionering av brandsektioner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Johannes Priebe; [2019]
  Nyckelord :Brandsektion; byggregler; brandvägg;

  Sammanfattning : Enligt Boverkets Byggregler 26 (BBR) kapitel 5:56 ska stora byggnader utformas så att omfattande brandspridning inom byggnaden begränsas. Det tillhörande allmänna rådet säger att detta bör uppfyllas genom att utforma byggnader med brandceller, brandsektioner, brandtekniska installationer eller en kombination av dessa. LÄS MER

 3. 3. Whiteboxrouter för små kontorsnätverk - En prestandajämförelse

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Carl Lundberg; [2018]
  Nyckelord :Whitebox; White box; Router; Throughput; Goodput; Iperf3; FTP; pfSense; ASIC; Cisco; VMware; ESXi; IPsec; AES; AES-GCM; AES-CBC; Prestandajämförelse; Prestandamätning;

  Sammanfattning : Inom nätverksbranchen finns en strävan att gå från proprietära lösningar till en öppen standard för hård- och mjukvara. En term för detta är Whiteboxing och det innebär att användaren ges möjlighet att plocka ihop komponenter efter behov, och själv välja vilken mjukvara som används. LÄS MER

 4. 4. Traffic Load Predictions Using Machine Learning : Scale your Appliances a priori

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Michail Xirouchakis; [2018]
  Nyckelord :Network Function Virtualization; Software Defined Networking; Machine Learning; Predictions; Network Function Virtualization; Software Defined Networking; Maskininlärning; Prognoser;

  Sammanfattning : Layer 4-7 network functions (NF), such as Firewall or NAPT, have traditionally been implemented in specialized hardware with little to no programmability and extensibility. The scientific community has focused on realizing this functionality in software running on commodity servers instead. Despite the many advancements over the years (e.g. LÄS MER

 5. 5. Effekterna av brandväggsregler för FreeBSD PF & IPtables

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Andreas Polnäs; [2018]
  Nyckelord :Firewall; FreeBSD PF; IPtables; Ubuntu 16; FreeBSD 11; Dual-homed network; CPU; Latency; Throughput; packetfilter rules; firewall rules; Brandvägg; FreeBSD PF; IPtables; Ubuntu 16; FreeBSD 11; Dual-homed network; CPU; latens; genomströmning; brandväggsregler;

  Sammanfattning : Paketfiltrering är en av nyckelfunktionerna i de flesta av dagens brandväggar, vilket gör paketfiltrering till en viktig del av det dagliga arbetet för många systemadministratörer. Sedan uppkomsten av paketfiltrering har nätverkskomplexiteten ökat drastiskt, Många av dagens tjänster har behov av olika protokoll för att kommunicera. LÄS MER