Sökning: "branschspecifika multiplar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden branschspecifika multiplar.

  1. 1. Investeringsstrategier för en bransch i motvind : Exempelbransch europeiska massa- och pappersindustrin

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

    Författare :David Harbäck; Katarina Carlsson; [2011]
    Nyckelord :Relativvärdering; branschspecifika multiplar; standardiserade multiplar; överavkastning; massa- och pappersindustrin;

    Sammanfattning : Bakgrund: Ofta ligger en hel branschs utveckling till grund för hur investerare värderar enskilda företag men bara för att en bransch presterar sämre än övriga aktiemarknaden behöver inte detta betyda att enskilda företag inom denna bransch inte kan generera överavkastning. Med detta resonemang i baktanke är det intressant att undersöka om man med hjälp av investeringsstrategier kan hitta potentiella ”guldkorn” och på så vis uppnå en högre avkastning än den övriga aktiemarknaden. LÄS MER