Sökning: "brasilien ekologi"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden brasilien ekologi.

 1. 1. A study on the placement of turbines downstream of a hydroelectric power station

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekologi

  Författare :Marie Stjernquist; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Human energy related activity has increased the carbon dioxide concentration in the atmosphere by 40 % since the preindustrial area. A leading contributor to this is the burning of fossil fuels in order to extract energy. Due to this, we are today facing many issues following climate change and global warming. LÄS MER

 2. 2. Vattenfotavtryck för olika proteinkällor : En jämförelsestudie av animaliska och vegetabiliska vattenfotavtryck

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi

  Författare :Ted Forslund; Sandra Gustafsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vår konsumtion av vatten står i nära relation till vad vi äter. Virtuellt vatten är den mängd vatten som använts för att skapa en vara eller en tjänst. För att beräkna den påverkan som processens alla ingående delar ger ur vattensynpunkt används metoden Water Footprint, vattenfotavtryck. LÄS MER

 3. 3. Hållbar sockerrörsodling för etanolframställning i Brasilien : Hur slagkraftig är dagens hållbarhetscertifiering och kan den förändra mark- och vattenpåverkan från odlingarna?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi

  Författare :Eva Melin; Martin Alesund; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Climate changes today are mainly caused by anthropogenic activities and the increased emissions of greenhouse gases to the atmosphere and this has raised questions on how to reduce the usage of fossil fuels. Ethanol is a good alternative to conventional gas and has been used in Brazil since the 1970 ́s. LÄS MER

 4. 4. Bottensubstrat och dess inverkan på reducering av BOD5, COD och TKN i lakvatten genom konstruerade rotzonsanläggningar : En pilotstudie vid Univates, Lajeado – RS Brasilien

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Ekologi och miljövetenskap

  Författare :Emy Ekholm; [2010]
  Nyckelord :Leachate water; sub surface flow wetlands; substrate grain size; reduction; BOD; COD; nitrate.;

  Sammanfattning : Treatment wetlands been showed efficient for reducing pollutant in waste water. In Lajeado – RS, Brazil the landfill has poor leachate water treatment. It is necessary to supplement the treatment plant because they need to reduce BOD, COD and nitrate of the water going to recipient. A subsurface flow wetland (SSF) can be a good choice. LÄS MER