Sökning: "brasilien konflikter"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden brasilien konflikter.

 1. 1. Kulturmötet i capoeiran i Sverige   : en kulturantropologisk undersökning

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Agnes Keskikangas; [2009]
  Nyckelord :Capoeira; kulturmöten; antropologi; Brasilien; kampsport; identitet; etnicitet; kulturkrock; Bourdieu; Tränarlänkbudo;

  Sammanfattning : Aim Capoeira is a sport and art form strongly associated with the Brazilian culture. The main aim of the study was to examine how the capoeira is introduced into the Swedish society. Also to study the practitioners and trainers experience around the culture meeting. LÄS MER

 2. 2. Sociala Territorialiteter, Identiteter, konflikter - fallstudie av slumområdet "Villa 21-24" i Buenos Aires

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Rubén Marín; [2003]
  Nyckelord :Sociology; Sociologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : I Argentina multiplicerades den extrema fattigdomen tre gånger mellan 1999 (6,7%) och 2002 (20,9%), med en snabb ökning under krisen som uppstod år 2001 då inflationen galopperade och "la convertibilidad" (pariteten mellan peson och dollarn) avbröts. Försämringen av levnadsförhållanden har permanent bosatt eller fört tusentals människor till slumområden, främst belägna i eller runt städerna. LÄS MER

 3. 3. Rätten till läkemedelspatent ./. Rätten att överleva - en studie av TRIPs mot bakgrund av HIV/AIDS krisen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sara Ulfsdotter; [2002]
  Nyckelord :Immaterialrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : TRIPs är en del av WTO samarbetet och behandlar de flesta delar av immaterialrätten. I avtalet föreskrivs ett visst minimiskydd för de olika andliga tillgångarna. När det gäller patenträtt innebär detta att flera länder och då framförallt många av världens u-länder har tvingats att införa patentskydd på läkemedelsområdet. LÄS MER