Sökning: "brasilien"

Visar resultat 1 - 5 av 176 uppsatser innehållade ordet brasilien.

 1. 1. Investigating the state of rural water supply in Rio Grande do Sul, Brazil - a regional study on the implementation of United Nations Sustainable Development Goal 6.1: safe and affordable drinking water for all

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Joel Häggqvist; Andreas Larsson; [2020]
  Nyckelord :Drinking water; Sustainable development goal 6; Rural water supply; Water safety; Rio Grande do Sul; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Access to clean drinking water is a human right and a necessity for life, yet many rely on precarious water sources across the world. The United Nations outlines a great aspiration in Agenda 2030 - that safe and affordable drinking water should be available for all by 2030. LÄS MER

 2. 2. Är det samhällsekonomiskt lönsamt att odla soja i Sverige?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Felix Sunesson; [2020]
  Nyckelord :soya; Sweden; Brazil; land change; hydroponic farming; vertical farming.; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to analyze if soya framing would be nationally-economical to produce with a vertical hydroponic system, compared to being imported from Brazil. With the intention to study the production cost and climate impact effects of local production. LÄS MER

 3. 3. Ekologisk kompensation - återbetalning till naturen : en studie av omvärlden och förslag på tillämpning för Uppsalas nya stadsdelar

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Felix Havermark; [2020]
  Nyckelord :ekologisk kompensation; samhällsplanering; samhällsbyggnad; naturvärden; skadelindringshierarkin; balanseringsprincipen; grön infrastruktur; exploatering; hållbarhet;

  Sammanfattning : Ekologisk kompensation är en metod för att gottgöra skadan som uppstår på naturen vid exploatering. Den baseras på skadelindringshierarkin som handlar om att i första hand undvika att skada naturen och sedan att begränsa skadan, därefter restaurera den natur som blivit skadad och i sista hand kompensera. LÄS MER

 4. 4. Location decisions regarding forest plantations in Brazil : Which aspects are important to actors in the Brazilian tree industry?

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Katarina Nilsson Lannerstedt; [2020]
  Nyckelord :Eucalyptus; sustainable development; land use; decision-making; policy; legislation; independent forest certification; economic sustainability; environmental sustainability; social sustainability;

  Sammanfattning : Brazilian productive forest plantations and sustainability is a continuous subject of debate, since such forest plantations constitute an increasing proportion of the Brazilian forest cover, and because of documented instances where some establishments have resulted in negative impacts on local ecosystems and communities. Meanwhile, balancing economic, environmental and social sustainability is becoming an important concern in industrial decision-making given the increasing importance of the global sustainability goals. LÄS MER

 5. 5. Jaguar (Panthera onca) and puma (Puma concolor) hunting preferences, and their effect on cattle (Bos taurus), in Pantanal, Brazil

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Agnes Fridell; [2020]
  Nyckelord :Panthera onca; Puma concolor; Bos taurus; ; Bos indicus; Pantanal; Brazil;

  Sammanfattning : In Brazil, jaguars and pumas both constitute threats to cattle farming due to predation on calves. Since both jaguar and puma populations decline, con-flicts with humans should be avoided in order to prevent poaching, which can lead to the number of wild cats in Brazil decreasing further. LÄS MER