Sökning: "brassica pod midge"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden brassica pod midge.

 1. 1. Effects of within-field and landscape factors on Dasineura brassicae in winter oilseed rape cultivations in Skåne, southern Sweden : a field survey with a special approach to pesticide-free control zones

  Master-uppsats, SLU/Department of Plant Protection Biology

  Författare :Emma Johansson; [2019]
  Nyckelord :Dasineura brassicae; brassica pod midge; Ceutorhynchus obstrictus; cabbage seedpod weevil; winter oilseed rape; rapeseed crop damages; pesticide-free control zones; withinfield factors; landscape factors;

  Sammanfattning : Winter oilseed rape (Brassica napus) is the most common oilseed crop grown in the province of Skåne in southern Sweden, where this study was performed. B. napus is often associated with various insect pests. This study regards two of these; the cabbage seed weevil (Ceutorhynchus obstrictus) and the brassica pod midge (Dasineura brassicae). LÄS MER

 2. 2. Blygrå rapsvivelns (Ceutorhynchus obstrictus) aktivitet i skånska rapsfält : dess påverkan på skador av skidgallmygga (Dasineura brassicae)

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Plant Protection Biology

  Författare :Karin Henriksson; [2019]
  Nyckelord :blygrå rapsvivel; skidgallmygga; höstraps; Ceutorhynchus obstrictus; Dasineura brassicae;

  Sammanfattning : Höstraps är Sveriges mest odlade oljeväxt. Den har odlats som en avbrottsgröda för att förhindra jordburna sjukdomar och för dess oljerika frön, vilka vi använder i framställning av rapsolja och margarin. Idag odlas höstraps även för framställning av biobränsle. LÄS MER

 3. 3. Landscape and within-field factors affecting the damages of the brassica pod midge (Dasineura brassicae) in Swedish winter oilseed rape cultivation

  Master-uppsats, SLU/Department of Plant Protection Biology

  Författare :Axel Rösvik; [2019]
  Nyckelord :landscape ecology; Dasineura brassicae; Ceutorhynchus obstrictus; Brassica napus; winter oilseed rap;

  Sammanfattning : The brassica pod midge (Dasineura brassicae) has been a serious upcoming problem in Swedish oilseed cultivation during recent years. This small dipteran utilized pods damaged by its facilitator, the cabbage seed weevil (Ceutorynchus obstrictus), to be able to oviposit. The larvae of D. LÄS MER

 4. 4. Den blygrå rapsviveln & skidgallmyggan : ett växande problem i svensk rapsodling

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Mina Sattar Panahi; [2018]
  Nyckelord :blygrå rapsvivel; skidgallmygga; Ceutorhynchus assimilis; Dasineura brassicae; raps;

  Sammanfattning : Den blygrå rapsviveln och skidgallmyggan räknas till två av de alvarliga skadegörarna i raps runt om i Europa. Tidigare har betydande angrepp endast skett enstaka år i Sverige men under de 3 senaste växtsäsongerna har höstrapsen i södra Sverige drabbats hårt av angrepp. LÄS MER