Sökning: "bread volume"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden bread volume.

 1. 1. Damaged starch and dietary fibre content in Swedish wheat flour : PLS-modelling to predict baking volume

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Edvin Nåbo; [2021]
  Nyckelord :damaged starch; dietary fibre; bread volume; PLS;

  Sammanfattning : SDmatic, SRC-CHOPIN 2 and Alveolab are used to evaluate flour, but not widely used in Sweden. This study aimed to evaluate the machines and see if they could be used to predict baking volume for bread baked on Swedish wheat flour. PLS-models were built with baking volume as the Y-variable. LÄS MER

 2. 2. How different fractions of soluble ß-glucans from oats affect staling of high oat flour containing breads

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Martin Jönsson; [2020]
  Nyckelord :ß-glucan; PromOat; Oat bread; Bread; Storage study; Food engineering; Livsmedelsteknik; Agriculture and Food Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Introduction. Bread is one of the most consumed foods in the world today. It is also the cause for major food waste streams. Most breads have turned into high glycaemic index products with low nutritional value. LÄS MER

 3. 3. Uppskalning av en svampkaka : process från avfallsbröd med en ätlig svamp

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Ricky Ricky; [2020]
  Nyckelord :Fungal cake; Solid-state Fermentation; Tray bioreactor; particle size; mixing; bread loading; Continuous tubular bioreactor;

  Sammanfattning : Stale bread contributes to the biggest volume of food waste in Sweden. Current method on recovering bread waste is by producing biogas or bioethanol. Despite advantages in the energy sector, the bread which still has relatively high quality could be recovered into new products with higher value, such as food for human consumption. LÄS MER

 4. 4. Potatisfibers inverkan på bröd : hur påverkas deg och bröd av potatisfiberns malningsgrad?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Emma Rothman; Jakob Erlandsson; [2019]
  Nyckelord :Bread baking; difference test; dough characteristics; fiber function in bread; grind; potato fibre; staling; Brödbakning; degegenskaper; fiberfunktion i bröd; malningsgrad; potatisfiber; skillnadstest; staling;

  Sammanfattning : Introduktion: Potatisfibern utgör ca 1 % av potatisens vikt och är en restprodukt vid tillverkningen av potatisstärkelse. Idag tillsätter flera välkända livsmedelsföretag potatisfiber i sina produkter. Den främsta anledningen till detta är för att fibern kan binda vätska 7–12 gånger sin egen vikt vilket kan ge en ekonomisk fördel. LÄS MER

 5. 5. Attempt to increasing freshness in gluten-free tin bread by adding distilled monoglycerides, α-amylase and glucose oxidase

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Alies Hellsten; [2019]
  Nyckelord :Emulsifier; α-amylase; glucose oxidase; gluten-free bread; freshness;

  Sammanfattning : The market for gluten-free products is still developing and producers seek to offer consumers products as close to standard market products as possible. Therefore, product development of textural and sensory issues in gluten-free bread is crucial for the industry. LÄS MER