Sökning: "breakdown"

Visar resultat 1 - 5 av 424 uppsatser innehållade ordet breakdown.

 1. 1. A study of how Lean principles affect process ergonomics : A case study at Volvo CE Braås using discrete event simulation

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Jessica Peltonen; Jessica Borg; [2022]
  Nyckelord :94 6-rule; DES; Disassembly; Ergonomic; Facts Analyzer; Flow theory; Gemba; Lean; Optimal zone; Standard deviation; Statistics; Survey; SWEA; Variation.;

  Sammanfattning : To stay competitive in today's market, organizations focus on efficiency to reduce costs. Since there are still processes that are manually handled, there is a risk of affecting workers health during streamlining. Volvo CE Braås are currently working with a takt time of 35 minutes throughout their facility. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av instabilitet i familjehem : En kvalitativ litteraturstudie med fokus på barn och unga i familjehemsvården

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Somaya Ghanem; [2022]
  Nyckelord :foster care; instability; breakdown; children s experiences; familjehem; instabilitet; sammanbrott; barns upplevelser;

  Sammanfattning : Placering i familjehem är en vanlig insats när barn och unga inte bedöms kunna få sina behov tillgodosedda i sin ursprungsfamilj och utgör i Sverige majoriteten av placeringar i samhällsvård. Instabilitet i denna typ av placeringar är vanligt förekommande då många familjehemsplaceringar avbryts och kännetecknas av en brist på kontinuitet. LÄS MER

 3. 3. Tillämpning av RCM : Tillämpning av RCM i syfte att öka tillgängligheten för en produktionsanläggning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Drift, underhåll och akustik

  Författare :Anton Nordström; [2022]
  Nyckelord :Availability; RCM; FMEA; Maintenance; Tillgänglighet; RCM; FMEA; Underhåll;

  Sammanfattning : Företaget LKAB producerar järnmalmspellets i förädlingsverk i Svappavaara. Dessa förädlingsverk har haft en oväntat låg tillgänglighet under 2021. Denna låga tillgänglighet har lett till en oförmåga att producera enligt uppsatt budget. LÄS MER

 4. 4. Air and Silicon resistivity design space for dielectric simulations

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Oscar Hammarberg; Anton Larsson; Adam Steiner; [2022]
  Nyckelord :electrical bushings; simulations; humidity; electrical breakdown; corona discharge; comsol multiphysics;

  Sammanfattning : Electrical bushings are a type of hollow or solid conductor withinsulation designed to allow a conductor to pass through a conductingbarrier without making electrical contact and are very important forsafe transportation of electricity. The bushings vary in size, but allbushings have a solid or hollow conductor. LÄS MER

 5. 5. Dimensionering av tryckluftssystem för ökad redundans hos AstraZeneca AB

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Kristoffer Molin; Jonas Jonsson; [2022]
  Nyckelord :redundancy; reliability; compressed air; AstraZeneca; redundans; driftsäkerhet; tryckluft; AstraZeneca;

  Sammanfattning : Arbetet beskrivet i denna rapport har utförts på AstraZeneca AB:sproduktionsanläggning i Gärtuna, Södertälje. Företaget vill öka redundansen på sin tryckluftsanläggning för att höja driftsäkerheten i produktionen. I sin tillverkning av läkemedel används stora mängder tryckluft för bland annat produktionsprocesser. LÄS MER