Sökning: "breakout"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet breakout.

 1. 1. Hur genomföring av ventilationskanaler påverkar lättregelväggars ljudisolering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Teknisk akustik

  Författare :Erik Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Akustik; ljudisolering; överföringsförlust; breakin; breakout; ventilationskanal; rörgenomföring; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : When a ventilation duct passes through a sound-classified wall, the sound reduction index for the combined wall will deteriorate as sound can be transmitted from one room to another via the ventilation duct. In order to prevent a deterioration of the sound reduction index, which is the purpose of the report, several measures can be applied to the duct. LÄS MER

 2. 2. Ljudreduktion i ventilationskanaler

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Lucas Westin; Jimmy Söderberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport för kandidatexamensarbete inom ljud och vibrationer riktar sig åt att undersöka beteendet av ljudreduktion för låga frekvenser och se när brytpunkten för så kallat breakout noise uppstår. Fokus ligger kring huruvida det finns en mättnad i ljudreduktion, enligt teori, på 6 dB per meter av ljuddämpare under 250 Hz. LÄS MER

 3. 3. Att spela 'Breakout' med hjälp av 'Deep Q-Learning'

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Gabriel Andersson; Martti Yap; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna rapport implementerar vi en reinforcement learning (RL) algoritm som lär sig spela Breakout på 'Atari Learning Environment'. Den dator drivna spelaren (Agenten) har tillgång till samma information som en mänsklig spelare och vet inget om spelet och dess regler på förhand. LÄS MER

 4. 4. Securing LBO VoLTE roaming with multiple Escrow Agents : A dynamic approach to distribute cryptographic keys to Escrow Agents

  Master-uppsats, KTH/Radio Systems Laboratory (RS Lab)

  Författare :Nathanael Eneroth; [2018]
  Nyckelord :LTE; VoLTE; LBO; Lawful Intercept; Multiple Escrow Agents; Shamir’s Secret Sharing; LTE; VoLTE; LBO; laglig avlyssning; flera Escrow Agents ; Shamirs krypteringsmetod;

  Sammanfattning : The fourth generation cellular mobile broadband, Long-Term Evolution (LTE), provides high speed Internet via Internet Protocol (IP). Today’s wireless infrastructure paves the way to a connected society where high speed Internet is seamlessly available at all times for anyone to use. LÄS MER

 5. 5. Democratizing Our Data : Finding Balance Living In A World Of Data Control

  Master-uppsats, Umeå universitet/Designhögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Shigeo Katsura-Gordon; [2018]
  Nyckelord :research through design; big data; privacy; interaction design;

  Sammanfattning : The 2018 scandal where Cambridge Analytica tampered with U.S. elections using targeted ad campaigns driven by illicitly collected Facebook data has shown us that there consequences of living in a world of technology driven by data. LÄS MER