Sökning: "breastfeeding"

Visar resultat 1 - 5 av 167 uppsatser innehållade ordet breastfeeding.

 1. 1. Perceived Breastfeeding Support during Hospitalization : A qualitative analysis of mothers' blogs

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Liona Samplonius; Janice Karen Velazco; [2020]
  Nyckelord :breastfeeding support; mothers experiences; blogs; hospitalization; qualitative content analysis; nurse; nursing; amningsstöd; sjukhus; mammors upplevelse; blogg; kvalitativ innehållsanalys; sjuksköterska; amning;

  Sammanfattning : It has been well established that breastfeeding provides the best type of nutrition, strengthens the bond between a baby and his mother, and has both physiological and psychological benefits. However, when breastfeeding is causing difficulties, it can negatively impact the mothers’ well-being and even result in depression. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars upplevelser och erfarenheter av hud-mot-hudvård med sitt barn - Från födelse till hemgång från sjukhus : En kvalitativ metasyntes

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Frida Palm; Malin Ors; [2020]
  Nyckelord :Skin-to-skin; parents; experiences; breastfeeding; metasynthesis; midwife profession; Hud-mot-hud; föräldrar; erfarenheter; amning; metasyntes; barnmorskeprofessionen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hud-mot-hudvård med förälder direkt efter födelsen och efterföljande veckor kan förhindra allvarlig sjukdom och i värsta fall död hos barn. Det har globalt visat sig att barn skulle kunna överleva med små medel då hud-mot-hudvård ger värme, högre grad fungerande amning och anknytning. LÄS MER

 3. 3. Mödrars upplevelse av barnhälsovårdssjuksköterskans amningsstöd

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Therese Löfquist; Emilie Nerheden; [2020]
  Nyckelord :Amning; Amningsstöd; Amningssvårigheter; Barnhälsovårdssjuksköterska; Mödrars upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Amning är ur flera aspekter det bästa för både moder och barn, då bröstmjölken bidrar till barnets hälsoutveckling och amningen främjar anknytningen dem emellan. Därav finns det tydliga amningsrekommendationer, men trots detta ses en nedåtgående amningsfrekvens i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Tongue-tie releaseDoes the patient-experienced benefit differ depending on the symptoms before the surgery?

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Maja Öman; [2020]
  Nyckelord :Ankyloglossia; tongue-tie release; children; breast feeding; speech;

  Sammanfattning : Introduction: The most common symptom of ankyloglossia is breastfeeding problems. Lately, more attention has been given to problems beyond infancy, like with speech and mobility. There is limited research done in that area though, and there is no research made comparing indication groups with each other. LÄS MER

 5. 5. Orsaker till varför kvinnor slutar amma : En webbaserad enkätundersökning

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sofia Rydberg; Felicia Koinberg; [2020]
  Nyckelord :breastfeeding support; exclusive breastfeeding; experiences; midwife; mixed method; amningsstöd; barnmorska; erfarenheter; helamning; mixad metod;

  Sammanfattning : Bakgrund: Världshälsoorganisationen rekommenderar helamning till barnet blivit 6 månader. Trots detta helammar få kvinnor så länge. Bröstmjölk anses vara den bästa födan för det nyfödda barnet och har hälsosamma effekter för både mamma och barn. LÄS MER