Sökning: "bredfas"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet bredfas.

 1. 1. Bred kollisionsdetektering för spel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Franz Jonzon; [2020]
  Nyckelord :Bredfas; kollisionsdetektion; arbetsbelastningsanpassande; Broadmark; spelmotor;

  Sammanfattning : Bredkollisionsdetektionsalgoritmer är oftast specialiserade så de endast fungerar optimalt i specifika scenarier. Arbetsbelastningsanpassande algoritmer skulle möjligen vara effektiva i flera olika scenarier, likt de som kan uppstå i datorspel. LÄS MER

 2. 2. Bred kollisionsdetektering för spel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Robin Iderström; [2015]
  Nyckelord :bredfas; kollisionsdetektering; kollision; fysik; spelmotor;

  Sammanfattning : Detta arbete undersöker 4 olika algoritmer som används för bred kollisionsdetektering. De olika metoderna för bred kollisionsdetektering kan delas in i 4 olika kategorier. Algoritmerna som är valda att representera varje kategori är Bruteforce, Sweep and prune, Hierarchical grid och Bounding volume hierarchy. LÄS MER