Sökning: "breeding success"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden breeding success.

 1. 1. Predicting the future summer range of a declining Arctic waterfowl: the Greenland White-fronted Goose (Anser albifrons flavirostris)

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emil Lundahl; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study investigates what the future might hold for an endemic goose species, found exclusively in the low Arctic region of West Greenland. Facing a decline since four decades, the Greenland White-fronted Goose constitutes one of few goose populations showing a declining trend. LÄS MER

 2. 2. Vilka faktorer påverkar avelsarbetet med snöleoparder i europeiska djurparker?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Mattias Johansson; [2021]
  Nyckelord :snöleopard; mortalitet; avelsarbete;

  Sammanfattning : Snöleoparden (Panthera uncia) har länge ansetts hotad i det vilda, både av tjuvjakt, men på senare tid även av habitatförlust från miljöförändringar och människopåverkan. Sedan slutet av1900-talet så har det funnits ett internationellt samarbete i avelsrutiner, och majoriteten av hållarna utanför kinesiska fastlandet är med i samma stambok för att se till att hålla arten genetiskt diversifierad. LÄS MER

 3. 3. Peripheral Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Graduate School; Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen; Lunds universitet/Pedagogik; Lunds universitet/Master of Science in Global Studies

  Författare :Marc Andre; [2021]
  Nyckelord :Left behind places Relative deprivation Right-wing Populism Socio-economic and cultural-political abandonment; Law and Political Science;

  Sammanfattning : After the major populist events such as Trump and Brexit, the media politicians turned their attention to the socio-economic and political division between big cities and small countryside communities. Rural areas where right-wing populist parties have found a large part of their support have besome “left-behind places", described as forgotten and misunderstood. LÄS MER

 4. 4. Longhorn beetles in lesser spotted woodpecker habitat : a pheromone-based inventory of longhorn beetles in southern Sweden

  Master-uppsats, SLU/Department of Plant Protection Biology

  Författare :Patrik Jonas Krister Celander; [2020]
  Nyckelord :Longhorn beetle; Cerambycidae; Lesser spotted woodpecker; Dryobates minor; Dendrocopos minor; Pheromone; Conservation;

  Sammanfattning : The understanding of species’ ecology and their trophic interactions, are crucial in the work of conservation. A population decline in a predatory species may be a result of a decline in their food source, a trophic level down. LÄS MER

 5. 5. Genetic diversity status and associations with sperm quality characteristics in farmed Arctic charr (Salvelinus alpinus L.) across Sweden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Anam Anjum; [2020]
  Nyckelord :Arctic charr; dd-RADseq; genetic diversity; GWAS; reproductive success;

  Sammanfattning : The national breeding programme of Arctic charr (Salvelinus alpinus L.) has been of fundamental importance for the expansion of Arctic charr farming across Sweden. Selection has been ongoing since 1980s documenting approximately 10% improvement per generation regarding growth related traits. LÄS MER