Sökning: "brewing"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade ordet brewing.

 1. 1. Building Institutional Capacity for Sustainability Transitions through Innovation Experiments : A Case Study of Sustainability Innovation Networks and Craft Beer SMEs

  Master-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Brendan Pipkin; [2019]
  Nyckelord :Experimentation; Sustainability Transitions; Circular Economy; SMEs; Craft Beer; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The concept of experimentation is increasingly promoted to facilitate social learning for sustainability transitions. Experiments are collaborative initiatives designed to generate knowledge and test innovative practices to address a collective sustainability challenge. LÄS MER

 2. 2. To Beer or not to Beer : Investigating Swedish Microbrewing Through an Integrated Resource-Based and Institutional Capital View

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Adam Hargrave; Benjamin Koponen; [2019]
  Nyckelord :Microbreweries; Swedish; Resource-based View; Institutional Capital; Craft brewing;

  Sammanfattning : Background: Microbreweries are a rapid and emergent alternative in the alcoholic beverage industry. Understanding resource selection, development, and management with their institutional context and capital are critical for microbreweries to develop sustained competitive advantage in a difficult industry. LÄS MER

 3. 3. Mjölksyrabakterier i suröl

  M1-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master); Lunds universitet/Livsmedelteknisk högskoleutbildning - YTH

  Författare :Fredrik Andersson; Sandy Koleszar; [2019]
  Nyckelord :Suröl; mjölksyrabakterier; probiotika; Sour beer; lactic acid bacteria; probiotics; livsmedelsteknik; food engineering; Agriculture and Food Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Suröl är en dryck som ökat i populäritet, speciellt bland folk med stort intresse för hantverksöl och mikrobryggerier. Allt fler bryggerier vågar nu att gå utanför sin trygghetszon med att använda jäst av typen Saccharomyces cerevisiae och istället börjar experimentera med bakterier och jäst som tidigare ansetts vara produktförstörande, till exempel olika mjölksyrabakterier och vildjäst. LÄS MER

 4. 4. Texture analysis of a fungal fermented product as a meat substitute

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Julia Börjesson; Kerstin Meddings; [2019]
  Nyckelord :Neurospora intermedia; Rhizopus oryzae; fermenterat köttsubstitut; texturanalys;

  Sammanfattning : Jordens befolkning förväntas ha överstigit 9 miljarder till 2050, vilket leder till en ökning av matbehov med 70%. Ungefär en tredjedel av all producerad mat slängs idag, speciellt grönsaker, bröd och annan mat med kort hållbarhetsdatum. LÄS MER

 5. 5. Preparation and evaluation of arabinoxylan based prebiotics

  Master-uppsats, Lunds universitet/Bioteknik (master)

  Författare :Mohammad Abu Mursalin Sajib; [2018]
  Nyckelord :Arabinoxylan; Probiotics; Prebiotics; Food; Xylanase; Brewer s spent grain; Biotechnology; Bioteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Prebiotics are non-digestible carbohydrates that selectively stimulate the growth and activity of health promoting bacteria in the colon, resulting in homeostasis to the gut environment. It is considered to be the solution of many health-related diseases such as type-2 diabetes, cardiovascular disease and cancer. LÄS MER