Sökning: "brexit konsekvenser"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden brexit konsekvenser.

 1. 1. Game changer? : Sveriges och Storbritanniens bilaterala försvarssamarbete efter Brexit

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Karl Dalhammar; Erik Cederström; [2020]
  Nyckelord :Bilateral defence cooperation; Brexit; JEF; Joint Expeditionary Force; Swedish Armed Forces; Swedish British cooperation; Programme of Defence Cooperation; Bilateralt försvarssamarbete; Brexit; Försvarsmakten; JEF; Joint Expeditionary Force; Samarbetsprogram på försvarsområdet; Svensk-brittiskt samarbete;

  Sammanfattning : We have in our thesis focused on the bilateral defence and security cooperation between Sweden and Great Britain and investigated if Brexit have led to any consequenses on the cooperation between the two countries. We have also investigated possible consequenses on the bilateral cooperation in regards to Great Britain’s global ambitions. LÄS MER

 2. 2. Hur hanterar den svenska skogsbranschen Brexit? : en kvalitativ studie med fokus på svenska sågverksföretag

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Axel Ljudén; Nils Rubensson; [2020]
  Nyckelord :Brexit; Europeiska unionen; export; riskhantering; trä; European Union; wood; risk management;

  Sammanfattning : I juni 2016 hölls en folkomröstning i Storbritannien om att stanna kvar eller lämna EU. 17,4 miljoner britter röstade för utträde vilket gav Brexit-sidan majoritet i valet med 52 procent (BBC News 2020). De svenska skogsbolagen har en stark etablerad export av trävaror till den brittiska marknaden. LÄS MER

 3. 3. Brexits inverkan på svenska resenärer : En kvalitativ och kvantitativ undersökning kring effekterna av Brexit

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Daniel Hauser; [2020]
  Nyckelord :Turism; Brexit; politisk instabilitet; svenska resenärer;

  Sammanfattning : Turism har länge varit ett svårdefinierat begrepp med sin direkta och indirekta påverkan på det ekonomiska och sociala livet. Även politik har direkta och indirekta konsekvenser, inte minst på servicesektorn som till stor del består av turister och aktörer inom turism. LÄS MER

 4. 4. GDPR & brexit - Hur påverkas aktörers personuppgiftsöverföring från EU när Storbritannien går från EU-medlemsstat till tredjeland?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Karin Matsson; [2019-02-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vilka konsekvenser kan brexit komma att få för flödena av personuppgifter från EU:s medlemsstater till Storbritannien? I denna uppsats utreds olika alternativ för reglering av personuppgiftsflöden till Storbritannien när det har blivit ett tredjeland. En analys görs av vilka följder dessa skulle kunna få i förhållande till företag som vill skicka personuppgifter från EU till Storbritannien efter brexit. LÄS MER

 5. 5. Följderna av en skilsmässa : En innehållsanalys över fyra svenska tidningars rapportering av brexits konsekvenser under åren 2016–2019

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Johan Bratell; Tim Dahlbacka; [2019]
  Nyckelord :Brexit; innehållsanalys; utrikesrapportering; nyhetsjournalistik;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen är en undersökning av svenska mediers utrikesrapportering kring brexit. Undersökningen har genomförts genom att studera och jämföra hur fyra tidningars rapportering kring ämnet sett ut mellan åren 2016–2019 med hjälp av en kvantitativ innehållsanalys, kompletterad av en kvalitativ språklig analys. LÄS MER