Sökning: "bricks to clicks"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden bricks to clicks.

 1. 1. Från "Bricks" till "Bricksand Clicks" : En studie om vilka förändringar som upplevsav företag inom detaljhandeln vid enimplementering av e-handel

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Josefin Jangälv; Charlotta Melin; [2018]
  Nyckelord :E-commerce; “Bricks”; “Clicks”; Market change; Organizational change; Logistical change; E-handel; “Bricks”; “Clicks”; Marknadsmässig förändring; Organisatorisk förändring; Logistisk förändring;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sedan internet uppfanns 1990 har samhället digitaliserats. I modern tid innebär det att människor kan göra nästan allt med hjälp av en smartphone eller dator, bland annat handla konsumentprodukter via en e-handel. LÄS MER

 2. 2. Varför kanalintegration? En studie om företags integrering av den fysiska och den digitala försäljningskanalen ur ett värdeskapande perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Frida Magnusson; Victoria Molin; [2018]
  Nyckelord :Omnichannel; multichannel; channel integration; clicks to bricks; service dominant logic; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Studien syftar till att ur ett företagsperspektiv skapa förståelse för hur fysiska butiker integreras med företags nätbutiker samt undersöka hur både fysiska och digitala kanaler verkar värdeskapande för dessa aktörer. Syftet kommer besvaras genom följande forskningsfrågor: " Hur är det värdeskapande för företag att ha flera försäljningskanaler? " Hur arbetar dessa företag med integrationen av sina kanaler? Genomförande: Det empiriska materialet har samlats in genom semistrukturerade djupintervjuer med representanter från Addnature, Cenino Donna, Ellos, HILKEindesign, Nordic Feel, Svenssons i Lammhult samt Växjö Elektriska. LÄS MER

 3. 3. Revanschen av den fysiska närvaron

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Clara Vilsek; Klara Uebel; [2018]
  Nyckelord :Bricks versus clicks; channel offering expansion; physical presence; availability effect;

  Sammanfattning : The retail industry is constantly changing. The last decade has been characterized by an inevitable digitalization. E-commerce grew 25 % under 2017 and accounted for 10.2 % of total retail sales the same year. LÄS MER

 4. 4. From Clicks to Bricks – The Impact on Brand Resonance

  L3-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kathleen Bier; Katrin Katana; Janina Stara; [2017]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. E-handel i förändring : Hur etableringen av fysisk butik förändrat ekonomistyrningen i clicks to bricks-företag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Malin Albinsson; Uljanna Torstensson; My Wessberg; [2016]
  Nyckelord :clicks to bricks; management control systems; contingency; MCS as a package; clicks to bricks; ekonomistyrning; situationsanpassning; MCS-paket;

  Sammanfattning : Inledning: På senare tid har mer uppmärksamhet dragits till fördelarna med fysiska butiker, speciellt nu med en ökad konkurrens på nätet. Det har lett till att företag har gått från att enbart bedriva e-handel till att även komplettera med att etablera fysisk butik; clicks to bricks. LÄS MER