Sökning: "brickstad"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet brickstad.

 1. 1. Impression management i hållbarhetsredovisning : En studie om bolag inom drivmedelsbranschen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Filip Brickstad; Johanna Rundqvist; [2017]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; Impression management; Drivmedelsbranschen; Hållbarhet;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Sociala och miljömässiga frågor har blivit allt viktigare i dagens samhälle. Detta har gjort att trycket har ökat på företag till att lägga mer fokus på hållbarhetsfrågor. En bransch som tidigt ville förbättra sitt rykte och redovisa hur de arbetade med dessa frågor var drivmedelsbranschen. LÄS MER

 2. 2. Playano : Konceptutvecklingsprojekt av en trådlös och energialstrande klaviatur

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :André Hedh; [2015]
  Nyckelord :Product development; Energy-Harvesting; Wireless; Piano; Keyboard;

  Sammanfattning : This report contains a product and concept development project carried out by André Hedh as a Bachelor Thesis at Karlstad University’s faculty of Health, Nature and Engineering Science in the Innovation and Design Engineering Programme.The project was carried out for design agency People People with Per Brickstad as task manager. LÄS MER

 3. 3. Nätbaserad utbildning för en hållbar besöksnäring

  Master-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Lars Brickstad; [2013]
  Nyckelord :Net based education; didactics; organisational learning; education; quality; sustainability; hostel; Swedish tourism industry.; Nätbaserad utbildning; didaktik; organisationslärande; utbildning; kvalitet; hållbarhet; vandrarhem; svensk besöksnäring.;

  Sammanfattning : A system to regulate both quality and sustainability regarding Swedish tourism industry is under way. In order for the system to be successfull it needs to be accompanied by an education, in this case a net based education is studied.High requirements are demanded for a successful net based education for a sustainable tourism industry. LÄS MER

 4. 4. Konsultyrket - en flexibel anställningsform : Om arbetssituation och organisationstillhörighet.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Sanna Brickstad; Sara Brinkenberg; [2012]
  Nyckelord :Organizational commitment; Organizational affiliation; Managementconsultant; Organizational identification; Flexibility; Motivation; Company culture; Organisationstillhörighet; Engagemang; Managementkonsult; Organisationsidentitet; Flexibilitet; Motivation; Företagskultur;

  Sammanfattning : Konsultyrket är en modern anställningsform som har vuxit sig stark på den svenska arbetsmarknaden i takt med dess förändring och företagens ökade behov avflexibilitet. Då en konsult är anställd på ett konsultföretag men har uppdrag ute hos olika kundföretag, kan denne antas tillhöra flera organisationer samtidigt. LÄS MER