Sökning: "bridge design"

Visar resultat 1 - 5 av 333 uppsatser innehållade orden bridge design.

 1. 1. Virtuella Möten i Publik Arkeologi

  Master-uppsats,

  Författare :Daniel Gunnarsson; [2019-06-10]
  Nyckelord :Representation; Authenticity; Public Archaeology; Augmented Reality; Digital; Virtual; Accessibility; Sustainable Heritage; Critical Heritage; Postcolonial Theory; Cultural Resource Management CRM ; Cultural Heritage Management CHM .;

  Sammanfattning : Archaeological surveys and excavations in Sweden rarely contribute meaningfully to sustainable and public forms of heritage management or care and development of the cultural environment. Research has shown that the situation persists largely due to the lack of clear understanding, directives and requirements from administrative authorities. LÄS MER

 2. 2. FRP:s användning inom brokonstruktioner

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Yusuf Abdi Yussuf; Zand Jalal Ibrahim; [2019]
  Nyckelord :FRP; fiber-reinforced polymer; glass fiber; carbon fiber; aramid fiber; structural fiber composites; composites; CFRP; GFRP; FRP; fiber reinforced polymer; glass fiber; carbon fiber; aramid fiber; structural fiber composites; composites; CFRP; GFRP;

  Sammanfattning : I dagsläget är de flesta broar i Sverige tillverkade med betong eller stål. Dessa broar är många gånger förknippade med stora kostnader som ofta beror på underhåll och reparation. FRP, som står för Fiber Reinforced Polymer, är ett relativt nytt material i bärande stommar men är ett väl etablerat material i förstärkningssammanhang. LÄS MER

 3. 3. Modellering av rörliga laster : Jämförelse av resultat från influenslinje- och influensytametod från FEM-program

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Mostafa Satof; Hasanain Hasse Hasson Al-asadi; [2019]
  Nyckelord :Influence line and influence area method; FEM; moving loads; FEM Design; Brigade Standard; Influenslinje- och influensyta metod; FEM; rörliga laster; FEM-Design; Brigade Standard;

  Sammanfattning : At present, the usage of FEM-programs becomes wider for loads effect calculation of bridges. Even though the calculation in all FEM-programs works following the same procedure, it differs when it comes to moving loads where we can identify two different approaches, ILM and ISM (influence line and influence surface method). LÄS MER

 4. 4. STUDIE AV INITIALA BROKOSTNADER FÖR LCC-ANALYSER

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Therése Mineur; Viktoria Löfstedt; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Idag används LCC-analyser då slutkostnader för en bro beräknas. I tidiga skeden är den initiala byggkostnaden, som krävs för att göra en LCC, svår att bedöma då endast ett förslag på brons utformning finns som underlag. LÄS MER

 5. 5. Fatigue Analysis of a Lively Footbridge

  Master-uppsats, KTH/Bro- och stålbyggnad

  Författare :Kristi Bila; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The commitment of building aesthetic bridges made of stiff materials results in theconstruction of slender structures highly susceptible to dynamic loading. In the caseof footbridges located over a highly trafficked highway, such dynamic loads maybe the aerodynamic pressure induced by the heavy trucks passing underneath thestructure and the pedestrian loading involving a pedestrian running and jumping. LÄS MER