Sökning: "bridges"

Visar resultat 1 - 5 av 590 uppsatser innehållade ordet bridges.

 1. 1. Conservation of Lace – To Conserve and Support Guipure Lace

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Amanda Fredriksson; [2021-07-16]
  Nyckelord :bridges; bars; buttonhole stitch; blanket stitch; lacemaking; guipure ground lace; textile conservation;

  Sammanfattning : Degree project for Bachelor of Science in Conservation15 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2021:11.... LÄS MER

 2. 2. Att bygga tillitsfulla broar : relationsskapande mellan vårdnadshavare och pedagoger i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Evelina Ekenros; Elin Fohlin; [2021]
  Nyckelord :Förskola; läroplan; relation; samverkan; socioekologisk utvecklingsteori; sociokulturellt perspektiv; tillitsfull; yrkeskompetens;

  Sammanfattning : En kvalitativ studie om legitimerade förskollärare samt utbildade barnskötares tolkningar av ett utvalt citat ur förskolans läroplan som beskriver hur arbetslaget ansvarar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen. Syftet är att synliggöra hur förskolans pedagoger talar om tillitsfulla relationer mellan förskola och hem. LÄS MER

 3. 3. HSI effects on pedestrian bridges

  Master-uppsats, KTH/Bro- och stålbyggnad

  Författare :Giancarlo Costa; [2021]
  Nyckelord :Dynamics; HSI; Human Structure Interaction; pedestrian bridge;

  Sammanfattning : The study on Human Structure Interaction (HSI) effects represent a new research field in the design of pedestrian bridges. The presence of pedestrians on the structure affects the dynamic properties of the bridge, and these changes may be quantified in order to design pedestrian bridges in a more efficient way. LÄS MER

 4. 4. CLASSIFICATION OF BRIDGES IN LASER POINT CLOUDS USING MACHINE LEARNING

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Sunny Liao Nilsson; Martin Norrbom; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this work, machine learning was being used for bridge detection in point clouds. To estimate the performance, it was compared to an existing algorithm based on traditional methods for point classification. The purpose of this work was to use machine learning for bridge classification in point clouds. LÄS MER

 5. 5. Hållbar utveckling i klädindustrin : KappAhls hållbarhetsarbete

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Ikram Rahmoun; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Dagens modeindustri har blivit en alltmer globaliserad och komplex värdekedja. Under de senaste åren har ett större antal klädföretag valt att utlokalisera sin produktion med målet att minska kostnader, vilket har inneburit att textiltillverkningen förflyttats till låglöneländer. LÄS MER