Sökning: "bring your own device"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden bring your own device.

 1. 1. Bring your own device - a concern for organizations? : A thesis about tech organizations awareness and management of smartwatches

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Simon Gustavsson; Fredrik Årman; [2020]
  Nyckelord :Smartwatch; IoT; IoT security management; Byod policy;

  Sammanfattning : With 5G around the corner and an overall increase in a faster and more stable internet connection, the future of Internet of Things (IoT) looks bright. There is a steady increase in the development of IoT devices, such as the smartwatch, and a high increase in usage of IoT, both by organizations and private citizens. LÄS MER

 2. 2. Sampl

  Master-uppsats, Lunds universitet/Industridesign

  Författare :Axel Hjertman; [2019]
  Nyckelord :Technology and Engineering; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : he most important factor in a creative mind, is the confidence in that you can create. When I talk to people about music and creativity, many often reject the top- ic or excuse themselves by explaining that “They cannot play the piano... LÄS MER

 3. 3. Program för digitala prov : Och hur programmet möter kraven som ställs när det används i gymnasieskolan

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Marcus Jackson; [2018]
  Nyckelord :Program för digitala prov; BYOD; Bring Your Own Device; SEB; Safe Exam Browser; Transforming Exams;

  Sammanfattning : Under de senaste två årtionden har det blivit en drastisk ökning av privat ägda laptops. Detta har öppnat för nya möjligheter som bring your own device (BYOD) digitala prov i skolan. Men med detta blir nedlåsning av datorn inför digitalt prov ännu viktigare. LÄS MER

 4. 4. Omdesign av Intranät : vid Svenska Kyrkan i Norrköping

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Erik Persson; [2017]
  Nyckelord :Intranet; redundancy; virtualization; vpn; byod; ipv6; Intranät; redundans; virtualisering; vpn; byod; ipv6;

  Sammanfattning : Svenska Kyrkan i Norrköping upplever idag att de har ett virtuellt intranät som skulle kunna fungera bättre. Problematiken tycker de ligger i underliga trafikflöden, utarmning av IP-adresser och hög komplexitet. Därtill undrar de om det inte är hög tid att höja bandbredden ut från flera av byggnaderna. LÄS MER

 5. 5. Mobiltelefoner inom vuxenutbildning : Integrerade i undervisningen eller ett störningsmoment?

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Petra Englund; [2017]
  Nyckelord :bring your own device; BYOD; m-learning; mobile learning; smartphone;

  Sammanfattning : Mobiltelefonens mångfacettering erbjuder många möjligheter inom studier, men även flera utmaningar. Den här studien har utgått ifrån en sociokulturell teori om lärande, där det endast går att förstå eller undersöka människors tänkande eller kunskaper genom en analys av språk och handlingar, i relation till sociala och kulturella resurser som används av människan. LÄS MER