Sökning: "brist i hyresrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden brist i hyresrätt.

 1. 1. Estetiska krav på en hyreslägenhet? : – Estetisk brist som självständig grund för åtgärdsföreläggande

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Ena Hodzic; [2017]
  Nyckelord :Hyresrätt; åtgärdsföreläggande; estetiska brister; sedvanligt underhåll; bristande underhåll; hinder eller men; den allmänna uppfattningen i orten; fastighetsrätt; hyreslägenheter; lägenhetens skick; eftersatt underhåll; hyresvärdens underhållsskyldighet;

  Sammanfattning : JB 12 kap. 15 och 16 §§ låter sig tolkas på så sätt att eftersatt underhåll självständigt kan ligga till grund för åtgärdsföreläggande. Samtidigt framgår det av rättspraxis att åtgärdsföreläggande endast meddelas för brister som utgör hinder eller men i nyttjanderätten. LÄS MER

 2. 2. Att investera i hyresrätter : En kvalitativ studie om investeringsbeslut i hyresrättsproduktion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Louise Petersson; Viktoria Larsson; [2014]
  Nyckelord :hyresrätter; produktion; investera; hyresrättsproduktion; kvalitativ studie; investeringsbeslut;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag behövs det fler hyresrätter för att möta efterfrågan på marknaden.Bostadsbristen grundas i en för låg hyresrättsproduktion med höga kostnader och enständig befolkningstillväxt. Bristen leder till att människor behöver ta både andra- ochtredjehandskontrakt som bidrar till en ökad svart marknad med höga hyror. LÄS MER

 3. 3. Subventioner och hyresrätter– En bostadspolitisk studie

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Emma Malmeby; Sonja Stopner; [2014]
  Nyckelord :Rented apartment; Subsidy; Housing policies; House building; Housing shortage; Hyresrätt; Subvention; Bostadspolitik; bostadsbyggande; bostadsbrist;

  Sammanfattning : Since the early 1940s in Sweden, subsidies have been a recurring feature in housing politics.Throughout history, these have been used as a management measure to control theconstruction of housing and to promote the Swedish welfare state. LÄS MER

 4. 4. Svag efterfrågan på nyproducerade bostadsrätter : en studie av bostadsrättsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Lina Nilsson; [2012]
  Nyckelord :Bostadsmarknad; Bostadsrätt; Boende; Nyproduktion;

  Sammanfattning : Titel: Svag efterfrågan på nyproducerade bostadsrätter – en studie av bostadsrättsmarknaden Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Lina Nilsson Handledare: Agneta Sundström Datum: 2012 – juni Syfte: Studiens syfte är att undersöka om prisbilden på den lokala bostadsrättsmarknaden kan orsaka svag efterfrågan på nyproducerad bostadsrätt. Bostadsmarknaden i Norrköping har valts ut som ett case och ett delsyfte är att jämföra Norrköping med andra kommuner för att se om det finns eventuella avvikelser. LÄS MER

 5. 5. Alternativa upplåtelseformer : – En studie av komplement till hyresrätten för att dämpa bostadsbristen

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Hanna Berg; Hanna Fjeldgård; [2012]
  Nyckelord :Forms of tenure; Leasehold form; Cooperative leasehold form; Shareowner tenure; Housing shortage; Upplåtelseformer; Hyresrätt; Kooperativ hyresrätt; Andelsägarlägenhet; Bostadsbrist;

  Sammanfattning : En väl fungerande bostadsmarknad är avgörande för ett samhälles utveckling och välfärd. Den stora bostadsbristen i Stockholm, och då särskilt bristen på hyresrätter, har därför länge varit ett omdiskuterat problem. LÄS MER