Sökning: "bristande sociala relationer"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden bristande sociala relationer.

 1. 1. Psykosocial arbetsmiljö och dess påverkan på patientsäkerheten - från ett svenskt samt vietnamesiskt sjuksköterskeperspektiv.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lina Johansson; Linda Olsson; [2018-01-25]
  Nyckelord :Psykosocial arbetsmiljö; patientsäkerhet; sjuksköterska; sverige; vietnam;

  Sammanfattning : Background: The psychosocial work environment is described as the psychological reactions that arise in social structures at the workplace. Shortcomings in the psychosocial work environment can lead to mental illness, burnout, sick leave and layoffs. This can lead to deficiency of the workforce, which threatens patient safety. LÄS MER

 2. 2. Den yngre kvinnans upplevelser av att leva med bröstcancer : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Stina Broder; Maria Johansson; [2018]
  Nyckelord :Bröstcancer; information; stöd; sociala relationer; ung kvinna; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är kvinnans vanligaste cancerdiagnos och varje år insjuknar ca. 470 kvinnor under 40 års ålder i Sverige. För behandling av bröstcancer finns kirurgi-, strål-, cytostatika- och hormonbehandling som alternativ. LÄS MER

 3. 3. Patientens upplevelse av att leva med afasi : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Fowsia Mohamed; Emina Mujak; [2018]
  Nyckelord :afasi; stroke; kommunikation; patienterfarenheter; sociala relationer; välbefinnande; nytt liv; hopp;

  Sammanfattning : Afasi är en komplikation som kan drabba en människa efter insjuknande med stroke. Afasi innebär en bristande förmåga att använda sig av språket vilket är en följd av en hjärnskada. Kommunikationssvårigheter påverkar individens livsvärld vilket medför en känslomässig kamp för den drabbade. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser i livets slut : Ur ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Rebecca Sjöberg; Berna Kilinc; [2018]
  Nyckelord :End of life; experiences; patient; qualitative literature study; Kvalitativ litteraturstudie; livets slut; patient; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund:Att som patient befinna sig i livets slut är en subjektiv upplevelse, dock finns det generella drag. Det är därför relevant för sjuksköterskor att få kunskap om upplevelser i livets slut. Detta för att vägleda och ge stöd under patientens sista tid. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevda livskvalitet efter stroke : En litteraturbaserad studie

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Sandra Bååth; Emelie Hermansson; [2018]
  Nyckelord :kropp; livskvalitet; patient; stroke; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt och hjärnblödning. Vid en stroke får inte hjärnan tillräckligt med syre och cellskador kan då uppstå. Varje år drabbas 100 000 personer i Europa av stroke och det är en av de vanligaste orsakerna till att vuxna får funktionsnedsättningar. LÄS MER