Sökning: "bristsjukdom"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet bristsjukdom.

 1. 1. Nutrition av sällskapspapegojor

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Frida Johnsson; [2016]
  Nyckelord :papegoja; diet; nutrition; malnutrition; bristsjukdom; pellets; parrot; deficiency disease;

  Sammanfattning : Över hundra olika arter av papegojfåglar hålls som sällskapsdjur. Eftersom det fortfarande finns för få studier av dieten i det vilda för dessa fåglar, är malnutrition ett kliniskt relevant ämne inom veterinärmedicinen. LÄS MER

 2. 2. Vitaminförsörjning till mjölkkor i ekologisk produktion : delprojekt: vitamin D

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Petra Norén; [2008]
  Nyckelord :ko; kor; vitamin; vitaminförsörjning; ekologisk produktion; vitamin d;

  Sammanfattning : Det fanns från 2000 ett förbud i Sverige mot att tillföra syntetiskt framställda vitaminer till foderstaten för ekologiska idisslare enligt EU-förordning 1804/1999. Efter förbudet har en generell dispens varit gällande för att kunna tillgodose vitaminbehovet. LÄS MER