Sökning: "brittisk fascism"

Hittade 1 uppsats innehållade orden brittisk fascism.

  1. 1. Svarta skjortor och svarta kjolar : En undersökning om fascistiska suffragetter och British Union of Fascists kvinnosyn

    Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

    Författare :Sam Kharazmi; [2021]
    Nyckelord :fascism; fascism and women; British fascism; British Union of Fascists; suffragettes; suffragettes and fascism; women and fascism; fascism; fascism och kvinnor; brittisk fascism; British Union of Fascists; suffragetter; suffragetter och fascism; kvinnor och fascism;

    Sammanfattning : Denna uppsats ämnar finna de faktorer som drev före detta suffragetter till att ansluta sig till den fascistiska organisationen British Union of Fascists (BUF), samt redogöra för organisationens syn på kvinnors och kvinnors roll i samhället.  BUF grundades 1932 och var den största och mest framstående fascistiska gruppen i Storbritannien under mellankrigstiden. LÄS MER