Sökning: "broiler hybrid"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden broiler hybrid.

 1. 1. Beteende hos ekologiska slaktkycklingar – jämförelse mellan två långsamväxande hybrider

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Emmy Lönnman; [2019]
  Nyckelord :slaktkyckling; långsamväxande hybrid; Rowan Ranger; Hubbard Label Organic; beteende; djurvälfärd;

  Sammanfattning : Det finns idag flera djurvälfärdsproblem i den konventionella slaktkycklingsindustrin. En stor del av dessa problem har uppkommit till följd av slaktkycklingarnas snabba tillväxt som bland annat leder till rörelsestörningar och inaktivitet hos kycklingarna, vilket i sin tur kan ge sekundära problem såsom hudlesioner och andra skador. LÄS MER

 2. 2. Effects of silage and haylage on feed intake, growth and health in two meat type chicken genotypes

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Temwanoku Ioakim; [2018]
  Nyckelord :silage; haylage; broiler hybrid; feed intake; growth; health;

  Sammanfattning : In this project the effect of grass silage and haylage on feed intake (FI), growth and health of two meat type chicken hybrids, Ross 308 and Rowan Ranger were studied. The study was carried out at the Swedish Livestock Research Center, located in Funbo-Lövsta, Uppsala for a period of 42 days. LÄS MER

 3. 3. Perching behaviour and disturbance during sleep in three hybrids of broiler chicken (Gallus gallus domesticus)

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Maja Wedin; [2016]
  Nyckelord :broiler chicken; perching; sleeping behaviour; welfare; hybrids; organic production;

  Sammanfattning : The aim of broiler chicken production is to breed chickens with high growth rate and muscle/bone ratio. However, this selection has affected the physiology of the broilers and as a result broilers display a physique that inhibits them in executing behaviours that they are motivated to perform. LÄS MER

 4. 4. Comparison of behaviour and health of two broiler hybrids with different growth rates

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Sofia Wilhelmsson; [2016]
  Nyckelord :Broiler; chicken; welfare; health; behaviour; gait; fear; perching; dustbathing;

  Sammanfattning : Until recently fast growing broiler hybrids have been used exclusively in both conventional and organic broiler production in Sweden. This study aimed to quantify differences in behaviour and health between a fast growing hybrid (Ross 308) and a slower growing hybrid (Rowan Ranger). LÄS MER

 5. 5. Individuell variation avseende levandevikt hos långsamväxande slaktkycklingar : påverkan på klassificeringen

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Karin Holstensson; [2016]
  Nyckelord :broiler; ekologiskt; hybrid; KRAV; levandevikt; långsamväxande; Rowan Ranger; slaktkyckling; slaktvikt;

  Sammanfattning : Detta arbete beskriver variation i levande- och slaktvikt för kycklinghybriden Rowan Ranger (RR). Jag har studerat medelvikten och variationen inom hybriden genom att väga stickprov ur ett antal flockar. LÄS MER