Sökning: "broken windows"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden broken windows.

 1. 1. Kriminalitetens knutpunkt? En fördjupad områdesanalys på Södervärns knutpunkt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Magdalena Öström; Samantha Maroun; [2018]
  Nyckelord :Broken Windows; brottslighet; Brottsmönsterteorin; otrygghet; ordningsstörningar; Rutinaktivitetsteorin; Södervärn;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utföra en fördjupad områdesanalys av Södervärns knutpunkt, med avsikt att kartlägga den lokala problembilden av området. Studien har även till syfte att skapa en bättre förståelse kring varför knutpunkten upplevs som en plats med problem kopplade till ordningsstörningar, brottslighet och otrygghet. LÄS MER

 2. 2. Brottsplats Sofielund; Brottspreventionens budskap och dimensioner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Malin Andersson; [2018]
  Nyckelord :crime prevention; Sofielund; broken windows; strain theory; Malmö; Social Sciences;

  Sammanfattning : This essay investigates the underlying dimensions of crime prevention in the urban area Sofielund in Malmö Sweden through the lens criminological theories and models. The purpose was to determine what kind of methods are used, if there are differences in how they are presented in relation to crime prevention and if some forms of methods are more popular that others. LÄS MER

 3. 3. Ad-hoc network possibilities inside LoRaWAN

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Daniel Lundell; [2017]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The Internet of Things (IOT) is a fast growing field with new actors constantly joining in. Locations such as farms or remote areas do not always have Internet coverage to access the IoT. This thesis looks at LoRaWAN as an IoT technology and ad-hoc networking to solve this problem. LÄS MER

 4. 4. Oro för brott : en kvantitativ studie om skillnader i oro för brott mellan stad och landsbygd

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Therese Braathen; Tea Salomäki; [2017]
  Nyckelord :Oro för brott; rädsla för brott; otrygghet; landsbygd; stad; bostadsområde; social desorganisation; broken windows; risksamhälle;

  Sammanfattning : Vi har med statistisk analys av datamaterial från Polisen i region Syds trygghetsundersökningar 2015 i Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne län undersökt hur oro för brott skiljer sig mellan landsbygd och stad och vilka sambandsvariabler som skulle kunna förklara skillnader. Det finns sammanfattningsvis tre viktiga resultat i vår studie: Allmän oro för inbrott är högre på landet än i städerna i region Syd. LÄS MER

 5. 5. Trygghetsskapande samhällsplanering i Helsingborg

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Sarah Svensson; [2017]
  Nyckelord :stadsplanering; trygghetsskapande; otrygghet; brottsprevention; samhällsplanering; Helsingborg; Social Sciences;

  Sammanfattning : Reports suggest that uncertainty among citizens in Helsingborg is increasing, while in fact a contemporary decrease in crime statistics is proceeding. The development indiactes that there is more than criminal aspects to the growing problem. LÄS MER