Sökning: "broker"

Visar resultat 1 - 5 av 195 uppsatser innehållade ordet broker.

 1. 1. Allmänhetens försvarare eller statens förlängda arm?: Lokala antidiskrimineringsbyråers arbete mot diskriminering i Nederländerna

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Petra Elb; [2021-10-04]
  Nyckelord :anti-discrimination; human rights; human rights implementation; anti-discrimination agencies; non-governmental organisations; local actors; brokerage; broker; the Netherlands;

  Sammanfattning : Local actors working with human rights and legal aid are common in most countries. One ex-ample is local antidiscrimination agencies which can be found in countries such as Sweden, Spain and the Netherlands. LÄS MER

 2. 2. A Novel Approach to Describe EdgeCloud SLA using TOSCA

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Sivakishan Atal Bihari BEESA; [2021]
  Nyckelord :TOSCA; SLA; Decentralized marketplace; SLA definition languages; Edge cloud; Blockchain; Hyper ledger fabric blockchain; Nubo; SLA management.;

  Sammanfattning : Nubo is a broker-less and decentralized edge cloud marketplace that provides APIexposure for integration between entities of the marketplace, i.e., service providers and customers of edge cloud. The core functionalities of this marketplace are implemented by using Hyperledger Fabric blockchain. LÄS MER

 3. 3. Skulle ett offentligt bostadsrättsregister underlätta för fastighetsmäklare? : Med fokus på rutinen för pantsättning och mäklares kontrollskyldighet

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system; KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Författare :Hanna Jönsson; Annie Svensson; [2021]
  Nyckelord :Pawnbroking; Public register over tenant-owned apartments; Real estate brokers; Tentant-owned apartment; Bostadsrätt; Fastighetsmäklare; Offentligt bostadsrättsregister; Pantsättning;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att redogöra för om och varför ett offentligt bostadsrättsregister skulle underlätta för fastighetsmäklare i deras yrkesutövning samt föra en egen diskussion kring hur ett register bör uppföras, vad det ska innehålla och hur det kan finansieras. Den svenska regeringen har både 1996 och 2005 tillsatt utredningar för att undersöka om ett sådant register borde bli verklighet men utfallen har vid båda tillfällena avslagits, varpå en ny utredning påbörjades i december 2020 som ska presenteras senast i juli 2022. LÄS MER

 4. 4. Vägledande faktorer vid investeringsbedömning för ett fastighetsbolag med verksamhet inom samhällsfastigheter : En fallstudie i samarbete med Ledstången Stockholm AB

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Micaela Hermansson; Martin Palm; [2021]
  Nyckelord : Pawnbroking ; Public register over tenant-owned apartments ; Real estate brokers ; Tentant-owned apartment ; Bostadsrätt ; Fastighetsmäklare ; Offentligt bostadsrättsregister ; Pantsättning ;

  Sammanfattning : Intresset för samhällsfastigheter har ökat avsevärt på senare år. Långa hyreskontrakt med offentligt finansierade hyresgäster gör att segmentet ses som en trygg investering med stabila kassaflöden. Svenska samhällsfastigheter AB delägs av Ledstången och är ett av bolagen som investerar i samhällsfastigheter. LÄS MER

 5. 5. Hur och om fastighetsmäklarens ålder och yrkeserfarenhet har inverkan på kundens val av fastighetsmäklare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Jennifer Dagsberg; Nadja Andersen; [2021]
  Nyckelord :professional experience; age; real estate agent; yrkeserfarenhet; ålder; fastighetsmäklare;

  Sammanfattning : Titel: Hur och om fastighetsmäklarens ålder och yrkeserfarenhet har inverkan på kundens val av fastighetsmäklare Nivå: Kandidatuppsats  Författare: Jennifer Dagsberg och Nadja Andersen Handledare: Peter Karpestam Datum: Maj 2021 Syfte: Syftet med uppsatsen är att bidra till en ökad förståelse kring vilka faktorer som påverkar kundens val av mäklare. Metod: Metoden som valts att användas för studien är en kvantitativ forskningsansats. LÄS MER