Sökning: "brokerage"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade ordet brokerage.

 1. 1. Allmänhetens försvarare eller statens förlängda arm?: Lokala antidiskrimineringsbyråers arbete mot diskriminering i Nederländerna

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Petra Elb; [2021-10-04]
  Nyckelord :anti-discrimination; human rights; human rights implementation; anti-discrimination agencies; non-governmental organisations; local actors; brokerage; broker; the Netherlands;

  Sammanfattning : Local actors working with human rights and legal aid are common in most countries. One ex-ample is local antidiscrimination agencies which can be found in countries such as Sweden, Spain and the Netherlands. LÄS MER

 2. 2. Värdering av skogsbruksfastigheter : hur skiljer sig värderingsprocessen mellan olika fastighetsmäklare?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Carl Sköld; Markus Stenberg; [2021]
  Nyckelord :fastighetsmäklare; skogsfastigheter; värdering; värderingsmetoder; värdepåverkande faktorer; forest properties; real estate agents; valuation; valuation methods; value factors;

  Sammanfattning : Idag värderas skogsfastigheter som ska ut till försäljning vanligtvis av fastighetsmäklare. Vid en värdering ska fastighetsmäklaren således bedöma ett marknadsvärde för den enskilda fastigheten. Vid värdering av skogsfastigheter finns det ett par olika teoretiska metoder att tillgå för att göra en bedömning av värdet. LÄS MER

 3. 3. Fastighetsmäklare i pandemin : En studie av pandemins påverkan på fastighetsmäklaryrket

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Författare :Camilla Hansen Pedersen; [2021]
  Nyckelord :Brokers; covid-19; the brokerage process; recommendations; measures; Fastighetsmäklare; covid-19; förmedlingsprocessen; rekommendationer; åtgärder;

  Sammanfattning : När pandemin var ett faktum i mars 2020 var det osäkert i vilken utsträckning det skulle påverka Sverige. Men som resten av världen drabbades Sverige hårt av pandemin. Både Folkhälsomyndigheten och mäklarbranschen var tidigt ute med information om åtgärder en kunde genomföra för att begränsa smittan. LÄS MER

 4. 4. Det moderna ledarskapet : En studie på ledare i mäklarbranschen med utgångspunkt på det Autentiska Ledarskapet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Jason Millado; Marc Törnsten; [2021]
  Nyckelord :Autentiskt ledarskap; Självkännedom; Internaliserat moraliskt perspektiv; Balanserad informationsprocess; Transparens i relationer; Mäklarledare;

  Sammanfattning : Abstract (sv) Titel: Det moderna ledarskapet - En studie på mäklarledare med utgångspunkt på det  Nivå: Kandidatuppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Jason Millado & Marc Törnsten Handledare: Monika WallmonDatum: Juni – 2021  Syfte: Syftet med detta arbete är att undersöka hur autentiskt ledarskap tar sig uttryck inom mäklaryrket.  Metod: Denna studie har genomförts med en deduktiv ansats, där studiens uppbyggnad handlar om att undersöka om de fyra dimensionerna i autentiskt ledarskap uttrycker sig i mäklaryrket. LÄS MER

 5. 5. Fastighetsmäklarens praktik : En studie på svenska mäklarbyråer

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Sacha Arnaout; William Bucaro; [2021]
  Nyckelord :Swedish Estate Agents Inspectorate; internship; real estate agent; real estate agency; Fastighetsmäklarinspektionen; praktik; fastighetsmäklare; mäklarbyrå;

  Sammanfattning : Praktik medför möjligheter till en förståelse av mäklarbranschen samt vilka färdigheter som krävs för att vara verksam i den aktuella yrkesgrenen. Fastighetsmäklarinspektionen ställer krav på att 10 veckors praktik ska vara genomfört innan studenten får vara verksam som mäklare i Sverige. LÄS MER