Sökning: "brokonstruktioner"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet brokonstruktioner.

 1. 1. Reparationer av Ölandsbron

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Mahan Ansari; [2020]
  Nyckelord :Betongbroar; Ölandsbron; Korrosionsangrepp på betongkonstruktioner; Frostangrepp;

  Sammanfattning : Ölandsbron uppvisade omfattande skador bara tio år efter den invigdes. Detta gör att det är intressant att studera brons reparationer och även betongkonstruktioners reparationer allmänt. LÄS MER

 2. 2. En studie av hur entreprenadsumman i ett betongbroprojekt påverkas av ÄTA – arbeten och avvikelse : En fallstudie av 4 broprojekt utförda av Veidekke Entreprenad AB Anläggning Sydväst

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Nehad Saleh; [2020]
  Nyckelord :deviations; client; concrete; bridge constructions; finance; construction law; main contractor; turnkey; execution contract; contract changes; avvikelser; beställare; betong; brokonstruktioner; ekonomi; entreprenadjuridik; huvudentreprenör; totalentreprenad; utförandeentreprenad; ÄTA-arbeten;

  Sammanfattning : Anläggningsprojekt är idag allt fler på grund av att den infrastruktur som byggdes på mitten på 1900-talet inte längre uppfyller dagens ställda krav. I takt med att större entreprenader utförs idag, krävs även större resurser och bättre samspel mellan beställare och entreprenörer. LÄS MER

 3. 3. FRP:s användning inom brokonstruktioner

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Yusuf Abdi Yussuf; Zand Jalal Ibrahim; [2019]
  Nyckelord :FRP; fiber-reinforced polymer; glass fiber; carbon fiber; aramid fiber; structural fiber composites; composites; CFRP; GFRP; FRP; fiber reinforced polymer; glass fiber; carbon fiber; aramid fiber; structural fiber composites; composites; CFRP; GFRP;

  Sammanfattning : I dagsläget är de flesta broar i Sverige tillverkade med betong eller stål. Dessa broar är många gånger förknippade med stora kostnader som ofta beror på underhåll och reparation. FRP, som står för Fiber Reinforced Polymer, är ett relativt nytt material i bärande stommar men är ett väl etablerat material i förstärkningssammanhang. LÄS MER

 4. 4. Modellering av rörliga laster : Jämförelse av resultat från influenslinje- och influensytametod från FEM-program

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Mostafa Satof; Hasanain Hasse Hasson Al-asadi; [2019]
  Nyckelord :Influence line and influence area method; FEM; moving loads; FEM Design; Brigade Standard; Influenslinje- och influensyta metod; FEM; rörliga laster; FEM-Design; Brigade Standard;

  Sammanfattning : At present, the usage of FEM-programs becomes wider for loads effect calculation of bridges. Even though the calculation in all FEM-programs works following the same procedure, it differs when it comes to moving loads where we can identify two different approaches, ILM and ISM (influence line and influence surface method). LÄS MER

 5. 5. Implementering av Structural Health Monitoring : SHM - system för detektering och övervakning av vanligt förekommande skador på betongbroar

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Jonathan Le Guillarme; Jakob Lindstam; [2019]
  Nyckelord :Structural Health Monitoring; Bridge Maintenance; Monitoring With Sensor Technology; Fibre Optical Sensors; Acoustic Emission; Bridge Constructions; Concrete Damages; Damage Mechanisms; Structural Health Monitoring; Tillståndsbedömning; Övervakning med sensorteknik; Fiberoptiska sensorer; Akustisk emission; Brokonstruktioner; Betongskador; Skademekanismer;

  Sammanfattning : Sverige har som många länder runt om i världen en åldrande infrastruktur och behovet av underhåll stiger. I en artikel i Svenska Dagbladet från 21/9–2018 redovisar analys- och teknikkonsultföretaget WSP en grov uppskattning att 300 miljarder kronor behöver investeras för att rusta upp existerande infrastruktur. LÄS MER