Sökning: "brokonstruktioner"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet brokonstruktioner.

 1. 1. FRP:s användning inom brokonstruktioner

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Yusuf Abdi Yussuf; Zand Jalal Ibrahim; [2019]
  Nyckelord :FRP; fiber-reinforced polymer; glass fiber; carbon fiber; aramid fiber; structural fiber composites; composites; CFRP; GFRP; FRP; fiber reinforced polymer; glass fiber; carbon fiber; aramid fiber; structural fiber composites; composites; CFRP; GFRP;

  Sammanfattning : I dagsläget är de flesta broar i Sverige tillverkade med betong eller stål. Dessa broar är många gånger förknippade med stora kostnader som ofta beror på underhåll och reparation. FRP, som står för Fiber Reinforced Polymer, är ett relativt nytt material i bärande stommar men är ett väl etablerat material i förstärkningssammanhang. LÄS MER

 2. 2. Modellering av rörliga laster : Jämförelse av resultat från influenslinje- och influensytametod från FEM-program

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Mostafa Satof; Hasanain Hasse Hasson Al-asadi; [2019]
  Nyckelord :Influence line and influence area method; FEM; moving loads; FEM Design; Brigade Standard; Influenslinje- och influensyta metod; FEM; rörliga laster; FEM-Design; Brigade Standard;

  Sammanfattning : At present, the usage of FEM-programs becomes wider for loads effect calculation of bridges. Even though the calculation in all FEM-programs works following the same procedure, it differs when it comes to moving loads where we can identify two different approaches, ILM and ISM (influence line and influence surface method). LÄS MER

 3. 3. Railway bridges with floating slab track systems : Numerical modelling of rail stresses - Dependence on properties of floating slab mats

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och -produktion

  Författare :Daniel Kostet; [2018]
  Nyckelord :ballasted track; bridge; elastic mat; expansion; finite element method FEM ; finite element analysis FEA ; floating slab mat; interaction; International union of railways UIC ; non-ballasted track; SOFiSTiK; ballasterat spår; ballastfritt spår; bro; dilatationsfogar; finita elementmetoden FEM ; finit elementanalys FEA ; fixerat spår; interaktion; Internationella järnvägsunionen UIC ; SOFiSTiK; vibrationer; vibrationsdämpande matta;

  Sammanfattning : The increased use of continuously welded rails in the railway systems makes it necessary to increase the control of the rail stresses to avoid instability and damages of the rails. Large stresses are especially prone to appear at discontinuities in the railway systems, such as bridges, due to the interaction between the track and the bridge. LÄS MER

 4. 4. Klimatoptimering av broar - Åtgärder vid projektering för reducering av växthusgasutsläpp med LCA

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik

  Författare :Carljohan Jörnland; Jenny Henriksson; [2018]
  Nyckelord :Brokonstruktion; Broar; Livscykelanalys; LCA; Global uppvärmning; Hållbara konstruktioner; CO2-ekvivalenter; Klimatoptimering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In 2017 the Swedish Parliament implemented a new national goal for limiting climate change. The goal is to have zero net emissions of greenhouse gases by year 2045 which will ultimately lead to negative net emissions. LÄS MER

 5. 5. Parameterstyrd projektering av broar : Koppling mellan Rhinoceros-Grasshopper och Tekla Structures

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Mohamad Samir Abed; Azita Hosseinzade; [2017]
  Nyckelord :BIM; Tekla Structures; 3D-model; Tekla-modeling; Rhinoceros; Grasshopper; External software; Visual programming; Parametrizing; Computational Design; Parametric design; Double curvature; BIM; Tekla Structures; 3D-modell; Tekla-modellering; Rhinoceros; Grasshopper; Externt program; Visuell programmering; Parametrisering; Parameterstyrning; Parametriserad modellering; Dubbelkrökning;

  Sammanfattning : I byggbranschen har nya metoder för projektering utvecklats genom införandet av moderna och mer kraftfulla BIM-verktyg. Flera av dagens konstruktioner modelleras enligt tredimensionella principer.Tekla Structures är ett kraftfullt BIM-verktyg som klarar av att hantera både huskonstruktioner och anläggningskonstruktioner. LÄS MER