Sökning: "bromma"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade ordet bromma.

 1. 1. Är avloppsreningsverk lämpliga mottagare av backspolvatten från simhallar?

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Ossian Ahlkvist; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Simhallar används som fritidscenter, för sport eller som terapeutisk rehabilitering, och i Stockholms kommun finns det 15 kommunala simanläggningar samt väldigt många privata i form av till exempel hotellpooler. Ett relativt ouppmärksammat problem som finns med dessa pooler ligger i de kemiska reaktioner som händer i vattnet. LÄS MER

 2. 2. Modellering av färdsättsval för anslutningsresor i regioner med flera flygplatser

  Master-uppsats, KTH/Transportplanering

  Författare :Axel Ericsson; [2020]
  Nyckelord :access trip; long-distance trip; airport choice;

  Sammanfattning : A weakness with the Swedish Transport Administration’s model for long-distance trips is that it onlyallows for one mode of transportation per trip. A long-distance trip usually consists of several modesof transportation, while the current model does not allow modelling of, for example, a flight with aconnecting car, bus or train transfer. LÄS MER

 3. 3. HOMESTYLING + MÄKLARE = SANT? - En kvalitativ studie om hur homestyling påverkar fastighetsmäklarens tjänsteerbjudande

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Antonia Alan; Elin Hansson; [2020]
  Nyckelord :Home Staging; Real Estate Agent; Service Marketing; Decision-Making Process; High-Involvement Purchase;

  Sammanfattning : The purpose of this qualitative study is to describe how real estate agents use home staging as a marketing tool and whether it is in line with the seller's decision-making process in a condominium sale. The phenomenon is considered interesting to study since a housing transaction is a major financial decision for most households. LÄS MER

 4. 4. "Allt icke önskat ljud : "Intressen inom bullerdebatten kopplad till Bromma flygplats

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Amanda Brännström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Ångdrift av värmepumpar i Solnaverket : En teknisk och ekonomisk studie över konvertering från eldrift till mekanisk ångdrift

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Josephine Lindén Magnusson; [2020]
  Nyckelord :heat pump; steam turbine; capacity shortage; district heating; energy engineering; värmepump; ångturbin; kapacitetsbrist; fjärrvärme; energiteknik;

  Sammanfattning : This master thesis has examined how two of the heat pumps at Norrenergi, Solnaverket, can be converted to steam driven heat pumps. The heat pumps are driven by electrical motors today and this thesis has investigated the technical and economical aspects of replacing them with steam turbines and also installing a pellet boiler. LÄS MER