Sökning: "bronfenbrenner"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade ordet bronfenbrenner.

 1. 1. Fjärilseffekten - En studie om upplevelser av inkludering i en individintegrerad grundsärskola i grundskolan

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sanja Ivic; Titti Persson; [2018]
  Nyckelord :delaktighet; grundsärskolan; individintegrering; inkludering; lärmiljön;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Ivic, Sanja och Persson, Titti (2018). Fjärilseffekten - En studie om upplevelser av inkludering i en individintegrerad grundsärskola i grundskolan. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Det syns inte på utsidan, men det känns på insidan : En kvalitativ litteraturanalys om barn som anhöriga till psykiskt sjuka föräldrar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Lina Sjödelius; [2018]
  Nyckelord :Mental illness; depression; young carers; attachment; parentification; resilience; När mammas tankar ändrade färg; Mammas hår; När Åkes mamma glömde bort; psykisk ohälsa; depression; barn som anhörig; anknytning; föräldrafiering; motståndskraft;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how children as relatives of mentally ill parents are produced in picture books. It has been implemented through analysis of three selected picture books. The aim of this study is also to see what didactic function the literature has and how it can be applied in the pre-school activities. LÄS MER

 3. 3. Speciallärarens dilemma : Kartläggningsprocessen från identifiering till åtgärder för elever i matematiksvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Camilla Jansson; Camila Andersson; [2018]
  Nyckelord :bedömning; grundläggande matematikkunskaper; identifiering; insatser; kartläggning; matematiksvårigheter;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att få fördjupad kunskap om och förståelse av speciallärarens roll vid identifieringen, uppföljningen och insatser avseende elever i matematiksvårigheter. I denna kvalitativa studie har det genomförts 14 semistrukturerade intervjuer med speciallärare/specialpedagoger på skolor i tre olika kommuner. LÄS MER

 4. 4. Fyra pedagogers möten med nyanlända elever i behov av särskilt stöd

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Anna-Karin Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :Nyanlända; relationellt förhållningssätt; särskilt stöd; organisation;

  Sammanfattning : De fyra informanternas möten med nyanlända varierar i de tre verksamheternas som beskrivs i uppsatsen gällande nyanlända. Likaså undersöks hur särskilt stöd organiseras gällande nyanlända elever. LÄS MER

 5. 5. Konflikt kan inte överleva utan din medverkan. : En kvalitativ studie gällande konflikter mellan pedagoger och barn.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Ida Hansson; Sonny Johansson; [2017]
  Nyckelord :Konflikt; pedagoger; barn; förskola;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie vars syfte är att undersöka konflikter mellan pedagoger och barn. Föreliggande text tar upp vilka faktorer som bidrar till och minimerar konflikter.BakgrundTidigare forskning och relevant litteratur kring olika delar som rör undersökningsområdet tas upp. LÄS MER