Sökning: "bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori"

Visar resultat 11 - 15 av 54 uppsatser innehållade orden bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori.

 1. 11. ”Vi känner att vi inte kan garantera säkerheten för barnen på förskolan längre.” : En kvalitativ studie om förskollärares berättelser från Förskoleupproret kring varför vissa områden betraktas som mer stressande än andra på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Mikaela Wahlgren; Stina Samuelsson; [2019]
  Nyckelord :stress; förskollärare; #pressatläge; förskoleupproret; utvecklingsekologisk teori; den utvidgade didaktiska triangeln;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med kunskap om förskollärares stress. Detta gjordes genom att analysera förskollärares berättelser från Förskoleupproret #pressatläge om hur förskollärares upplevda stress påverkar deras hälsa och den pedagogiska verksamheten. LÄS MER

 2. 12. Att framja narvaro. Hur realiseras handlingsplanen i praktiken?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sofia Hellgren; [2019]
  Nyckelord :Framja narvaro; forebyggande arbete; handlingsplan; problematisk skolfranvaro; salutogent perspektiv; samverkan; systemkrafter;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om problematisk skolfranvaro och arbetet med att framja narvaro i skolan. Syftet med studien ar att bidra med kunskap om, pa vilka satt kommunala handlingsplaner for okad skolnarvaro, realiseras och konkretiseras i en skolverksamhet. LÄS MER

 3. 13. Förskollärares språkfrämjande arbete bland barn med sen språkutveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Ann-Sofie Blomqvist; [2019]
  Nyckelord :språkutveckling; förskola; förskollärare;

  Sammanfattning : Inledning Språket är en central del av människors liv som utvecklas till stor del under barndomsåren. En del barn är sena i sin språkutveckling och därav har intresset för hur förskollärare arbetar språkfrämjande med barn som har en sen språkutveckling tagit form i denna uppsats. LÄS MER

 4. 14. ”Ja, det säger väl sig egentligen själv, går det bra i skolan mår man bra” Högstadieelever som befinner sig i matematiksvårigheter berättar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Fredrik Klehn; Christina Ilve Dehman; [2019]
  Nyckelord :insatser i ett tidigt skede; matematikängslan; relationer; vardagsmatematik; varierad matematikundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka elever som befinner sig i matematiksvårigheter och deras egna upplevelser av matematikämnet och om det finns delar av matematiken som upplevs svåra att förstå och behärska. Dessutom har vi undersökt hur eleverna upplever att matematiken har påverkat dem under deras skoltid och vardag. LÄS MER

 5. 15. "Man vill ju liksom ta hem alla barn" : Professionellas erfarenhet av arbetet med våldsutsatta barn

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Linn Comstedt; Amanda Nero; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka vilka upplevelser professionella erhåller i arbetet med våldsutsatta barn. Samt hur man som professionell kan utveckla sin kunskap för att nå fler våldsutsatta barn. Den metodologiska utgångspunkten i studien har varit hermeneutisk och kvalitativ. LÄS MER