Sökning: "bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori"

Visar resultat 16 - 20 av 54 uppsatser innehållade orden bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori.

 1. 16. Faktorer för en inkluderande undervisning i matematik En kvalitativ studie av elevers upplevelse av matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Håkan Hansson; [2019]
  Nyckelord :engagemang; inkludering; matematik; motivation; specialpedagogik; undervisning;

  Sammanfattning : Hansson, Håkan (2019). Faktorer för en inkluderande undervisning i matematik - En kvalitativ studie av elevers upplevelse av matematikundervisningen. LÄS MER

 2. 17. Exkluderande verksamhet med ett inkluderande syfte – en studie av familjeklassens långsiktiga effekter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jessica Thörnholm; [2018]
  Nyckelord :familjeklass; Families And Schools Together; inkludering; Marlboroughmodellen; systemteori;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Thörnholm, Jessica (2018). Exkluderande verksamhet med ett inkluderande syfte – en studie av familjeklassens långsiktiga effekter. LÄS MER

 3. 18. Mindre barngrupper i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Louise Olsson; Linnéa Perkman; [2018]
  Nyckelord :Barngruppens storlek; kommunikation; lärande;

  Sammanfattning : Skolverket gick 2017 ut med att barngrupperna var mindre än vad de varit på 25 år. Detta kan vara en följd av att Skolverket gick ut med nya riktlinjer om barngruppens storlek 2016. Men det kan även vara så att Skolverkets rapport om Barngruppers storlek i förskolan, från 2016 kan vara ett resultat av de minskade barngrupperna. LÄS MER

 4. 19. Barns möjlighet till fysisk aktivitet i förskolan : En enkätstudie angående förskollärares arbete med fysisk aktivitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik; Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Hilda Engström; Fanny Nielsen; [2018]
  Nyckelord :barns möjlighet; fysisk aktivitet; förskola; förskollärares attityder; utvecklingsekologi;

  Sammanfattning : I förskolan har förskollärare möjligheten att skapa en aktiv livsstil bland barn och detta är viktigt på grund av att det idag blir allt vanligare med sedentärt beteende bland människor. Syftet i denna studie har därför varit att undersöka hur förskollärares attityder till fysisk aktivitet kan påverka barns möjlighet till deltagande i fysiska aktiviteter. LÄS MER

 5. 20. Förskollärares uppfattningar om utmanande situationer i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linda Holmqvist; [2018]
  Nyckelord :Utmanande situationer; Utmanande beteende; Förhållningssätt;

  Sammanfattning : Kunskapsbidrag Studien visar på förskollärares uppfattningar om barn med utmanande beteende och vilka strategier och arbetssätt de har i mötet med barn med utmanande beteende. Vidare behandlar studien specialpedagogens roll i förskolan och hur förskollärare uppfattar specialpedagogens roll i det proaktiva arbetet och utvecklingen av en inkluderande lärmiljö. LÄS MER