Sökning: "bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori"

Visar resultat 21 - 25 av 54 uppsatser innehållade orden bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori.

 1. 21. Berättelser från förorten : Förskollärares berättelser om att arbeta i särskilt utsatta områden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Astrid Nilsen Schaub; [2018]
  Nyckelord :Särskilt utsatta områden; Kriminalitet; Kultur; Subkulturer; Normer; Parallella samhällen; Isolering; Identitet; Förskollärare; Förskola; Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori; Mångfald; Förort;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att beskriva, analysera och diskutera förskollärares upplevelser av att arbeta i förskolor som är belägna i särskilt utsatta områden i Stockholms län. Studiens metodval är kvalitativa intervjuer av sju förskollärare i fem kommunala förskolor, materialet har analyserats med stöd av Urie Bronfenbrenners utvecklings­ekologiska teori. LÄS MER

 2. 22. Samverkan mellan hem och förskola - ur ett specialpedagogiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Malin Jerneck Thell; Carolina Wallberg; [2018]
  Nyckelord :barn i behov av särskilt stöd; förskola; samverkan; utvecklingsekologisk teori; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Sammanfattning/abstrakt Jerneck Thell, Malin och Wallberg, Carolina (2017), Samverkan mellan hem och förskola - ur ett specialpedagogiskt perspektiv. Specialpedagogprogrammet, Lärande och samhälle, Skolutveckling och ledarskap, Malmö Universitet. LÄS MER

 3. 23. Samverkan mellan fritidshem och hem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Rita D'Agostino; Zeinab Hadi; [2017]
  Nyckelord :Fritidshem; fritidspedagoger -lärare; föräldrar vårdnadshavare; kommunikation; samverkan;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få en bild av hur samverkan mellan fritidspedagoger och vårdnadshavare kan se ut i fritidshemmet. Studien har utgått från följande frågeställningar: ● Hur ser samverkan ut mellan fritidspedagoger och vårdnadshavare i fritidshem? ● Vilka rutiner finns för samverkan och vilka dialoger förs mellan vårdnadshavare och fritidspedagoger? ● Vilka eventuella hinder finns för samverkan? ● Vilka eventuella önskemål om samverkan uttrycks? Vår studie är baserad på tre olika skolors fritidshem. LÄS MER

 4. 24. Hand i hand mot en hållbar framtid? : En kvalitativ studie om sju F-3 lärares förhållningssätt till hållbar utveckling

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Joanna Persson; Alice Lindbom; [2017]
  Nyckelord :sustainable development; value education; Hållbar utveckling; socialt klimat; värdegrund; miljö; grundskola F-3;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur sju F-3 lärare ser på undervisning för hållbar utveckling samt fördjupa kunskapen om hur de arbetar med hållbar utveckling. Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer där informanterna arbetar på olika skolor. LÄS MER

 5. 25. Till oändligheten ... och vidare! En studie om att nå längre i Matematik 2b på Samhällsvetenskapsprogrammet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Helene Korsgren; Petra Petrén; [2017]
  Nyckelord :framgångsfaktorer i matematik; gymnasiet; matematik 2b; speciallärare i matematik; utmaningar i matematik;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag: Matematik 2b är den andra obligatoriska matematikkursen på Samhällsvetenskapsprogrammet och är en av de mest utmanande kurserna på gymnasiet. På det nationella kursprovet i Matematik 2b blir en stor andel av eleverna inte godkända och en mycket liten andel av eleverna får de högsta betygen. LÄS MER