Sökning: "brott berättelse"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden brott berättelse.

 1. 1. Sanning eller sensation? : En kvalitativ jämförelse av SVT Nyheter och Aftonbladets rapportering av mordfall

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Rebecca Albemo; Nils Wilhelmsson; Leo Forsberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här studiens syfte är att undersöka hur rapportering av mordfall skiljer sig i SVT Nyheter och Aftonbladets webbrapportering. För att besvara vår frågeställning har vi utfört en kvalitativ textanalys med inslag av kritisk diskursanalys och gestaltningsteori, på två artiklar från vardera nyhetstjänst. LÄS MER

 2. 2. ”En måste dö för folket för att icke hela folket skulle förgås” : Syndabocksmotivet i Birgitta Trotzigs verk En berättelse från kusten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Elena Andersson; [2016]
  Nyckelord :En berättelse från kusten; René Girard; syndabock; försoning; litteratur;

  Sammanfattning : This essay aims to examine the scapegoat motif in Birgitta Trotzig's novel En berättelse från kusten (1961). The important part is to study how the scapegoat motif is portrayed in the novel, how the plot leads to persecution and final sacrifice and how it is related to the novel as a whole. LÄS MER

 3. 3. Att berätta om sig själv eller inte : Rättspsykiatriska vårdares perspektiv

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Johanna Anagrius; [2016]
  Nyckelord :Care relation; Forensic care; Personal; Private; Personligt; Privat; Rättspsykiatrisk vård; Vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdrelationen beskrivs som grunden till främjande hälsoprocesser. Relationen är ömsesidig men vårdaren har ansvaret och tar del av patientens berättelse för att vårda tillsammans med snarare än åt patienten. Det dubbla uppdraget samhällsskydd och vård komplicerar vårdrelationen i rättspsykiatrisk vård. LÄS MER

 4. 4. Döden i Alandsryd : 31 år utan svar

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK; Stockholms universitet/JMK

  Författare :Albin Julin; Petter Östman; [2015]
  Nyckelord :underhållning; brott; kriminaljournalistik; radio; intervjuteknik; etik; källkritik; brottsoffer; Häger;

  Sammanfattning : Den här rapporten utgör den teoretiska delen av Albin Julin och Petter Östmans examensarbete för kandidatexamen i journalistik på JMK vårterminen 2015. Den praktiska delen består av en radiodokumentär om mordet på Tomas Johansson, Värnamo 1984. LÄS MER

 5. 5. Den rättsliga hanteringen av barns utsagor i mål om sexualbrott

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sandra Pettersson; [2012-02-07]
  Nyckelord :Straffrätt;

  Sammanfattning : I förevarande framställning har behandlats den rättsliga hanteringen av barns utsagor i mål om sexualbrott, där en studie av domstols bedömning av tillförlitligheten i barns vittnesmål låtit företas mot bakgrund av den rättsliga apparatens hantering av barnets berättelse i ett initialt skede av rättsprocessen. I mål om sexuella övergrepp mot barn utgår en värdering av de bevis som finns att tillgå – det vill säga barnets utsaga allena – inte sällan från den vuxnes förmåga att förstå och kommunicera. LÄS MER