Sökning: "brott och ungdomar"

Visar resultat 1 - 5 av 164 uppsatser innehållade orden brott och ungdomar.

 1. 1. Varför skiljer sig ungdomsbrottslighet i utsatta områden? - En kvantitativ studie om den socioekonomiska segregationens effekt på ungdomsbrottslighet i utsatta områden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Liza Samakovlis; [2022]
  Nyckelord :Segregation; Socioekonomi; Ungdomsbrottslighet; Utsatthet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den socioekonomiska segregationen har fått konsekvenser för både individen och samhället i form av bristande integration och näringsliv, ökad otrygghet och ojämlika förutsättningar för individer att göra val som styr deras livskvalitet. Segregationens konsekvenser kan anses vara extra påtagliga i Sveriges utsatta områden. LÄS MER

 2. 2. Varför blir de flesta unga inte blir brottslingar? : En kvalitativ fallstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Zeynep Erbek; Hannes Tarach; [2022]
  Nyckelord :criminal lifestyle; socially vulnerable areas; risk factors; adolescents; brottslig livsstil; socialt utsatta områden; riskfaktorer; skyddsfaktorer ungdomar;

  Sammanfattning : Ungdomsbrottslighet är just nu högaktuellt i media och politiska debatter i Sverige, där fokus ofta ligger på vilka riskfaktorer som finns, och vilka förebyggande åtgärder som behövs. De risk- och skyddsfaktorer om ungas anslutning till brottslighet är oftast samma variabler. LÄS MER

 3. 3. Slopad ungdomsreduktion för unga lagöverträdare vid allvarlig brottslighet - eller? En rättssäkerhetsanalys om de förmildrande omständigheternas uppfångande av unga lagöverträdare som inte längre omfattas av ungdomsreduktionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Maja Svensson; [2022]
  Nyckelord :Straffrätt; Ungdomsreduktion; Förmildrande omständigheter; Rättssäkerhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Unga lagöverträdare upp till tjugoett år har sedan länge särbehandlats i den svenska straffrätten. Detta kommer främst till uttryck genom den så kallade ungdomsreduktionen i 29 kap. 7 § BrB, vilken bland annat motiveras med unga lagöverträdares outvecklade ansvarsförmåga och större sanktionskänslighet i relation till vuxna. LÄS MER

 4. 4. Ung och kriminell, men även mänsklig och sanktionskänslig - En straffteoretisk analys av huruvida särbehandlingen bör minska för de unga omyndiga lagöverträdarna vid allvarlig brottslighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Rignell; [2022]
  Nyckelord :straffrätt; påföljdssystemet; straffmätning; påföljdsval; unga lagöverträdare; särbehandling; slopad straffrabatt; ungdomsrabatten; ungdomspåföljder; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Juvenile delinquency is a much debated topic. In the Swedish penal system, young offenders aged 15-20 are treated differently in sentencing and the choice of sanction. This means that crimes committed by young people are punshied less severely than if a corresponding crime is committed by someone who has reached the age of 21. LÄS MER

 5. 5. Gymnasieungdomar i Kramfors syn på vad som är rimliga straff : Och vad som kan påverka dessa åsikter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Matz Wiklander; Hilma Sjölund; [2022]
  Nyckelord :Kriminologi; ungdomars åsikter; påverkan; samband;

  Sammanfattning : The aim of the essay was to see what the population thought were reasonable punishments for different crimes and to see if there were influences that influenced these views. The method used was a quantitative survey. LÄS MER