Sökning: "brottning"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet brottning.

 1. 1. Idrottsledarnas betydelse i föreningsidrotten : En kvalitativ studie om hur idrottsledare arbetar för att skapa en positiv idrottsmiljö

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Jesper Degerlund; Arttu Kalliolevo; [2020]
  Nyckelord :Positiv idrottsmiljö; föreningsidrott; fotboll; brottning; idrottsverksamhet;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Det övergripande syftet med studien var att undersöka hur idrottsledare bedriver sin verksamhet för att få barn och ungdomar att stanna kvar i föreningsidrotten. För att kunna besvara på detta har vi fokuserat på att undersöka hur idrottsledare skapar en positiv idrottsmiljö. LÄS MER

 2. 2. Vi vill ju kunna komma hem till vår familj i slutet av dagen : En kvalitativ studie om ordningsvakters upplevelse av deras arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Emma Åling; [2020]
  Nyckelord :Fysisk arbetsmiljö; Psykosocial arbetsmiljö; Känsla Av Sammanhang; Begriplighet i arbetet; Hanterbarhet i arbetet; Meningsfullhet i arbetet;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka ordningsvakters upplevelse av deras fysiska och psykosociala arbetsmiljö samt vad som främjar respektive hämmar deras begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i arbetet utifrån Aaron Antonovskys teori Känsla Av Sammanhang. Sex intervjuer genomfördes med ordningsvakter som arbetar inom exempelvis köpcentrum, stadskärna, krog och domstol. LÄS MER

 3. 3. Wrestling in Swedish media

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Shevan Waheladen; Anders Hallbäck Sunne; [2020]
  Nyckelord :wrestling; media; sport;

  Sammanfattning : Syftet med den här kvalitativa studien har varit att undersöka och jämföra hur svenska medier har bevakat och skrivit om brottning mellan åren 1977 och 2008. Detta för att ta reda på om mediernas bevakning av sporten kan ha haft betydelse kring det medlemstapp som drabbade svensk brottning under dessa år... LÄS MER

 4. 4. Vad vet du om RF:s jämställdhetsmål? "Faktiskt ingenting" : En kvalitativ studie om styrelseledamöters upplevelser av arbetet mot jämställdhetsmålen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Linda Berneke; Mikaela Nordin; [2020]
  Nyckelord :Attitude; Strategy; Affect; Wrestling; Inställning; Strategi; Påverkansfaktor; Brottning;

  Sammanfattning : Since 1989, The Swedish Sports Confederation (SSC) has had the same gender equality goals for the decision-making bodies and election committees. Even so, men continue to be over represented in most national sport federations and clubs. LÄS MER

 5. 5. Vad lockar vuxna individer att delta i Wresfit? : En kvantitativ studie av motivationsfaktorer och hinders påverkan på deltagandet i träningsformen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Anton Jansson; Thomas Åkerblad; [2020]
  Nyckelord :motivation; wrestling; Self-determination Theory; participation; barriers; motivation; brottning; Självbestämmandeteorin; deltagande; hinder;

  Sammanfattning : This quantitative study has been done in cooperation with the Swedish Wrestling Association within the research field of sport science. The sports movement in Sweden wants to get more individuals physically active and the Wrestling Association wants to be a part of this by introducing a new training form, called Wresfit. LÄS MER