Sökning: "brottsbalk"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet brottsbalk.

 1. 1. Kronvittnesinstititet : - ett effektivt system mot organiserad brottslighet eller ett hot mot rättssäkerheten?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för juridik; Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :Emma Wallin; Andrea Moseby; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den organiserade brottsligheten är idag ett växande problem. Brott som hänförs till organisationer har kraftigt ökat under det senaste decenniet och som resulterat i en ökad våldsanvändning runt om i landet, främst inom de socialt utsatta områden. LÄS MER

 2. 2. Våldtäktsbrottets utveckling - En rättshistorisk granskning av 1962 års brottsbalk

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Karin Lindahl; [2016]
  Nyckelord :Straffrätt; Rättshistoria; Brottsbalk; Sexualbrott; Våldtäkt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att redogöra för de olika lagändringar som gjorts av våldtäktsbrottet sedan brottsbalken infördes år 1962. Det är en rättshistorisk undersökning av vilka ändringar som gjorts, vad som låg till grund för att dessa ändringar gjordes för att till sist uppmärksamma dagens samhällsdebatt kring införandet av en samtyckesreglering. LÄS MER

 3. 3. Vad gör vi med de otillräkneliga? - En rättshistorisk studie av synen på straffansvar och påföljdsreglering för psykiskt störda lagöverträdare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Frida Wester; [2016]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; psykiskt störda lagöverträdare; straffansvar; straffrättsvetenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate and illustrate how the legal status of mentally disordered offenders has differed over time under Swedish law. Specifically, the focus is to investigate how the different dominant schools of the discipline criminal jurisprudence have influenced the legislation with respect to criminal liability and choice of penalty regarding mentally disordered offenders in the Swedish penal codes created in 1864 and 1962. LÄS MER

 4. 4. Fällande dom till varje pris? En analys av penningtvättsbrottet och dispositionsförbudet ur ett rättssäkerhets- och effektivitetsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Malin Frisell; [2015]
  Nyckelord :straffrätt; penningtvätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : If money with illicit origins enters into circulation in the financial system it poses a threat to the mechanisms of the financial system. Financial Action Task Force have concluded that the Swedish legal requirements for combating money laundering is insufficient, and the organisation have advised Swedish authorities to effectuate preventive measures. LÄS MER

 5. 5. Näthat - Vårt nutida ärekränkningsbrott

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sara Carlsson; [2013]
  Nyckelord :Straffrätt; ärekränkning; internet; förtal; förolämpning; åtal; personlig integritet; yttrandefrihet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The subject of this essay is net hate, which can implicate felonies such as insult, defamation and harassment. Even though the Swedish rules specific to defamatory acts are recognized, they are far from comprehensive. Defamation, an offence that violates someone’s honor, is an old crime in the Swedish history of law. LÄS MER