Sökning: "brottsbekämpning."

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade ordet brottsbekämpning..

 1. 1. Utökade möjligheter att säkra digital bevisning - Hur väl upprätthålls integritetsskyddet för enskilda i strävan efter en effektivare brottsbekämpning?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Annelie Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Processrätt; digitala bevis; kopiering; undersökning på distans; EU; NJA 2015 s.631; integritet.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. "Sluta skjut" i Malmö: hur påverkar projektet frivårdens klientarbete och med vilka effekter?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Alexandra Westerlund; [2019]
  Nyckelord :brottsbekämpning; frivård; gängkriminalitet; Malmö; skjutvapenvåld; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The aim of this study is to clarify the relationship between “Sluta skjut” and the Probation Service’s role in the city of Malmö by applying a perspective of sociology of law. The clarification is based on three themes; first, how probation officers in Malmö perceive that their client work has been affected by Sluta skjut, secondly how the probation officers in Malmö experience their role within Sluta skjut. LÄS MER

 3. 3. Polisiär brottsprevention i rättsstaten – Kan inhämtning i underrättelseverksamhet förenas med rättssäkerhet och rättstrygghet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Annika Ignell; [2018]
  Nyckelord :straffrätt; straffprocessrätt; hemliga tvångsmedel; underrättelseverksamhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The law on retrieval of data allows a secret coercive measure that enables the police to gather information about electronic communication for intelligence purpose. The aim of this thesis is to study how the requirements set in a state led by the rule of law, such as predictability in legal matters and sufficient safeguards against misuse, are satisfied in the law on retrieval of data, in relation to the right to respect for private life. LÄS MER

 4. 4. Ändringar i vapenlagen för att motverka vapenvåld: kunskapen bakom och effekterna av lagförslagen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Josefin Helén; Emma Karlsson; [2018]
  Nyckelord :brottsbekämpning; lagändringar; politikers kunskap; vapenlagen; vapenvåld; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This bachelor thesis examines the Swedish arms law and its development, by investigating its changes since it first was founded. The law applicable today was founded in 1996. It has been changed 22 times since then, where 13 of these changes had the purpose to prevent crimes where weapons are involved. LÄS MER

 5. 5. Ett svenskt kronvittnessystem - Ett effektivt brottsbekämpningsmedel eller en processuell genväg?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rebecka Nordlund; [2018]
  Nyckelord :straffrätt; kronvittne; billighetsskäl; strafflindring; criminal law; straffnedsättning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Flera länder runt om i världen har valt att effektivisera sin brottsbekämpning genom att vidta åtgärder som öppnar upp möjligheter till förhandling mellan brottslingar och brottsbekämpande myndigheter. I Sverige kan rätten använda sig utav strafflindringande omständigheter vid påföljdsbedömningen, omständigheter som i dagligt tal kommit att kallas för billighetsskälen. LÄS MER