Sökning: "brottsförebyggande"

Visar resultat 1 - 5 av 393 uppsatser innehållade ordet brottsförebyggande.

 1. 1. HEMLIG DATAAVLÄSNING Möjligheter och begränsningar för Polismyndigheten

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Sofia Adolfsson; André Dahlgren; Martin Hedström; [2021-01-18]
  Nyckelord :Tekniska Affordanser; Hemlig Dataavläsning; Statlig Hacking; IT-kompetens; Kryptering; Övervakning; Hemliga Tvångsmedel;

  Sammanfattning : Government hacking is increasing across the world and in Sweden, on April 1, 2020, the “Act on Secret Data Interception” was introduced. The law has given law enforcement agencies such as the Police Authority access to use tools to read data before it is encrypted by secretly installing software or hardware in, for example, a computer, mobile phone or tablet. LÄS MER

 2. 2. Lärares upplevelse av skolan och sin egen brottsförebyggande funktion : En kvalitativ studie genomförd på lärare i den svenska grundskolan

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Caroline Plate; Rikard Englund; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: En lyckad grundskoleutbildning är brottsförebyggande för individen. Skolan är en institution som är brottsförebyggande trots att det inte är skolans huvudsyfte. Skolans uppdrag är noga beskrivet i skolans styrdokument som lärare och annan skolpersonal ska förhålla sig till i sitt dagliga arbete. LÄS MER

 3. 3. Brottsförebyggande arbete : En kvalitativ studie om socialsekreterares förebyggande arbete med unga i kriminalitet och deras vårdnadshavare 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Johanna Lindquist; Evelina Björkbring Mattisson; [2021]
  Nyckelord :Juvenile delinquency; social services; social worker; crime prevention work; motivational work; Ungdomskriminalitet; socialtjänsten; socialsekreterare; brottsförebyggande arbete; motivationsarbete;

  Sammanfattning : Recently there has been an increase of reports of concern to the Swedish social services regarding juvenile delinquency. Early interventions for these juveniles can contribute to a reduced risk of more serious problems in the future. LÄS MER

 4. 4. #brottsförebyggande : En studie av polisens brottsförebyggande arbete på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet

  Författare :Malou Huisman Särelind; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The use of social media has increased over the past years. As part of the police authority’s strategic “to be where the public is”, the authority's presence on social media has also increased. Sharing crime prevention information and tips for reducing crime is one of the reasons the authority is present on social media. LÄS MER

 5. 5. Erfarenheter av kollektiv självförmåga och upplevelser av unga mäns våldsutövning i Fittja : En studie om lokalsamhällets brottsförebyggande roll

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Karima Benali; [2021]
  Nyckelord :collective efficacy; informal social control; social influence; attachment; everyday attachment; crime prevention; crime prevention role of the local community; young men; deviant behavior; deviant role; juvenile delinquency; subgroups; firearm violence; gang crime; particularly vulnerable areas; suburbs; Fittja; unorganized places; kollektiv självförmåga; informell social kontroll; social påverkan; anknytning; vardagsanknytning; brottsprevention; lokalsamhällets brottsförebyggande roll; unga män; avvikande beteende; avvikarroll; ungdomsbrottslighet; subgrupper; skjutvapenvåld; gängkriminalitet; särskilt utsatta områden; förorten; Fittja; oorganiserade platser;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka vilken betydelse social påverkan upplevs ha i förebyggande av avvikande beteende och våldsutövning samt att diskutera hur Fittjabors förhållningssätt till och erfarenheter av preventiv vuxenroll och kollektiv självförmåga under perioden 1971–2020 kan förstås teoretiskt. Teori och metod: Den teoretiska referensramen utgörs av teorin om kollektiv självförmåga med fokus på social påverkan och teorin om sociala band med fokus på vardagsanknytning. LÄS MER