Sökning: "brottslängd"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet brottslängd.

  1. 1. Reaktiva respektive instrumentella gärningsmän till dödligt våldGrad av känslor, brottsbegåendets längd och val av vapen

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

    Författare :Linn Nissander; [2015]
    Nyckelord :reaktiva gärningsmän; instrumentella gärningsmän; dödligt våld; känslor; brottslängd; val av vapen;

    Sammanfattning : I studier gällande våldsbrott görs vanligen en uppdelning av gärningsmän. Feshbach (1964) presenterade en teoretisk distinktion som redovisade två separata former av aggression, reaktivt samt instrumentellt våld. Det reaktiva våldet kunde ses som spontant och impulsivt medan instrumentella våldet var planerat och proaktivt. LÄS MER