Sökning: "brottsoffer kvantitativ"

Visar resultat 6 - 10 av 13 uppsatser innehållade orden brottsoffer kvantitativ.

 1. 6. Hedersbrottslighetens ideala offer : En kvantitativ genomgång av polisens utredningar av brott med hederskaraktär

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Lisa Andersas; Malin Engholm; [2016]
  Nyckelord :honour-related crime; ideal victim; crime victim; Patriarch; hedersrelaterad brottslighet; ideala offret; brottsoffer; Patriark;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka om egenskaper och omständigheter kring brottet, som kan kopplas till uppfattningen om det ideala offret, påverkar utfallet av polisers självständiga bedömningar av brott av hederskaraktär. För att studera detta har en kvantitativ metod tillämpas samt en logistisk regression av data baserad på identifierade brott av hederskaraktär i Dalarna genomförts. LÄS MER

 2. 7. Studenters uppfattningar om brottsutsatta : betydelsen av ideala och icke-ideala egenskaper och omständigheter

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

  Författare :Frida Berger Gradén; Linn Bjernfalk; [2015]
  Nyckelord :brottsutsatta; brottsoffer; ideala offer; icke-ideala offer; uppfattningar; Nils Christie.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alla brottsutsatta individer överensstämmer inte med bilden av det ideala offret och uppfattas inte alltid som brottsoffer. Tidigare studier har visat att brott begångna mot ideala offer har ansetts vara allvarligare än brott mot icke-ideala offer. LÄS MER

 3. 8. Tillit till andra människor : En studie om hur tilliten påverkas av brott och professionellt stöd

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Frida Johansson; [2014]
  Nyckelord :Tillit; Brott; Brottsoffer; Professionellt stöd; Kvantitativ studie;

  Sammanfattning : En individ som utsätts för ett traumatiskt brott påverkas på många sätt. Syftet med denna studie är att undersöka om individer upplever tillitssvårigheter som följd av att de blivit utsatta för brott, samt om professionellt stöd minskar brottsoffers eventuella tillitssvårigheter. LÄS MER

 4. 9. Empati för brottsoffer och gärningsman i ett uppmärksammat rån på Stockholms tunnelbana

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sabina Hosang; Sandra Stensson; [2013]
  Nyckelord :Empathy; Feelings; Media; Offender; Victim;

  Sammanfattning : Under 2012 uppmärksammades ett ovanligt rån i media. En berusad man föll ned på ett tunnelbanespår och slog sig medvetslös. Därefter rånades han på sina värdesaker och lämnades åt sitt öde medan gärningsmannen lämnade platsen. LÄS MER

 5. 10. I skuggan av ett brottsoffer : En kvantitativ studie om mediebevakningen av de personer Peter Mangs stod åtalad för brott mot i Malmö tingsrätt

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Eric Johansson; Ola Hakefelt; [2012]
  Nyckelord :Peter Mangs; lasermannen; ideala offer; idealiska offer; brottsoffer; Nils Christie;

  Sammanfattning : I skuggan av ett brottsoffer – en kvantitativ studie om mediebevakningen av de personer Peter Mangs stod åtalad för brott mot i Malmö tingsrätt undersöker hur serieskytten Peter Mangs påstådda offer porträtterats i medierna. Uppsatsen undersöker om och hur samhällets bild av brottsoffer påverkar mediernas rapportering om dem. LÄS MER