Sökning: "brottsoffer kvantitativ"

Visar resultat 6 - 10 av 15 uppsatser innehållade orden brottsoffer kvantitativ.

 1. 6. Trygghet i Stockholms stadsdelar : En kvantitativ studie om anledningar till skillnader i trygghetskänsla

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anita Karlsson; Susanne Josefsson; [2016]
  Nyckelord :Trygghet; Rädsla för brott; Stockholm; Brottsoffer; Broken Windows; Defensible Space;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks orsaker till variation i trygghetskänslan bland de boende i Stockholms olika stadsdelar. Tidigare forskning visar på att individuella faktorer påverkar hur trygg man känner sig i sitt bostadsområde, där vissa grupper är otryggare än andra grupper. LÄS MER

 2. 7. SoL 5 kapitlet 11 § : En Kvantitativ Studie om hur Socialtjänsten Uppfyller sitt Ansvar för Brottsofferstöd

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emma Nordstrand; [2016]
  Nyckelord :Brottsofferstöd socialtjänst brottsoffer;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka om socialtjänster tillämpar 11 § i 5 kapitlet Socialtjänstlagen, där ansvaret för brottsofferstöd är lagstadgat. Samt ge en inblick i hur arbetet ser ut då kommunerna arbetar med brottsutsatta. LÄS MER

 3. 8. Hedersbrottslighetens ideala offer : En kvantitativ genomgång av polisens utredningar av brott med hederskaraktär

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Lisa Andersas; Malin Engholm; [2016]
  Nyckelord :honour-related crime; ideal victim; crime victim; Patriarch; hedersrelaterad brottslighet; ideala offret; brottsoffer; Patriark;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka om egenskaper och omständigheter kring brottet, som kan kopplas till uppfattningen om det ideala offret, påverkar utfallet av polisers självständiga bedömningar av brott av hederskaraktär. För att studera detta har en kvantitativ metod tillämpas samt en logistisk regression av data baserad på identifierade brott av hederskaraktär i Dalarna genomförts. LÄS MER

 4. 9. Studenters uppfattningar om brottsutsatta : betydelsen av ideala och icke-ideala egenskaper och omständigheter

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

  Författare :Frida Berger Gradén; Linn Bjernfalk; [2015]
  Nyckelord :brottsutsatta; brottsoffer; ideala offer; icke-ideala offer; uppfattningar; Nils Christie.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alla brottsutsatta individer överensstämmer inte med bilden av det ideala offret och uppfattas inte alltid som brottsoffer. Tidigare studier har visat att brott begångna mot ideala offer har ansetts vara allvarligare än brott mot icke-ideala offer. LÄS MER

 5. 10. Tillit till andra människor : En studie om hur tilliten påverkas av brott och professionellt stöd

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Frida Johansson; [2014]
  Nyckelord :Tillit; Brott; Brottsoffer; Professionellt stöd; Kvantitativ studie;

  Sammanfattning : En individ som utsätts för ett traumatiskt brott påverkas på många sätt. Syftet med denna studie är att undersöka om individer upplever tillitssvårigheter som följd av att de blivit utsatta för brott, samt om professionellt stöd minskar brottsoffers eventuella tillitssvårigheter. LÄS MER