Sökning: "brottsoffer perspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden brottsoffer perspektiv.

 1. 1. Medierna och våldet : - en kritisk diskursanalys av tre svenska mediers nyhetsrapportering av mäns våld mot kvinnor i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emma Caroline Thoresdotter; Mirjam Butler; [2023]
  Nyckelord :mäns våld mot kvinnor; media; diskurs; makt; socialt arbete;

  Sammanfattning : Mäns våld mot kvinnor i nära relationer klassificeras som ett allvarligt folkhälsoproblem och en kränkning av kvinnors mänskliga rättigheter (WHO, 2013). Samhällets ansvar för problemet har uppmärksammats under de senaste decennierna, bland annat genom stärkt lagstiftning och en högre politisk prioritet. LÄS MER

 2. 2. ”Kontrollen får mer karaktären av ett stickprov” : Ett minoritetsperspektiv på motiven bakom visitationszoner

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Kriminologiska institutionen

  Författare :Johanna Andersson; Linn Erlandsson; [2023]
  Nyckelord :framinganalys; visitationszoner; gängkriminalitet; trygghet; andrafiering;

  Sammanfattning : I flera år har Moderaterna drivit förslag om införandet av visitationszoner och i december år 2022 presenterade regeringen tillsammans med Sverigedemokraterna att förslaget nu ska utredas. Visitationszoner har kritiserats av bland annat högt uppsatta jurister och människorättsorganisationer för att hota rättssäkerheten men ses av de förespråkande partierna som ett nödvändigt verktyg för att stävja gängkriminaliteten. LÄS MER

 3. 3. Fakta eller fiktion? : en analys av manligt tolkningsföreträde och sanningsanspråk i dokumentären Gängkrigen och kvinnorna.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Kriminologiska institutionen

  Författare :Agnes Boija; Tove Wahlbeck; [2023]
  Nyckelord :Rollblandning; true crime; tolkningsföreträde; sanningsanspråk; medias framställning; genus;

  Sammanfattning : I denna uppsats används kriminologisk narrativ metod i syfte att undersöka hur gängkriminella kvinnor framställs i media utifrån ett genusvetenskapligt ramverk. Det empiriska materialet som vi använt för analysen är dokumentärserien Gängkrigen och kvinnorna vilken Karwan Faraj är redaktör samt producent av. LÄS MER

 4. 4. FRÅN OTUKT TILL OAKTSAM VÅLDTÄKT : En kritisk diskursanalys av attityder och åsikter om sexualbrott från mellankrigstid till nutid

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Nadia Hagersjö; [2022]
  Nyckelord :Rättsvetenskap; rättshistoria; historia; juridik; kvinnohistoria; sexualbrott; straffrätt; våldtäkt;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att öka min och läsarens förståelse för sexualbrottens utveckling genom historien, men även att öka förståelsen för de bakomliggande faktorer som låg till grund för de ideologier och perspektiv enligt vilken lagen stiftats. De frågeställningar som besvaras är följande: Hur har diskursen kring sexualbrott förändrats inom svensk rätt från mellankrigstiden fram till idag?  Vilka likheter eller skillnader i form av värderingar och attityder går att utröna i de valda förarbetena? Detta är ett rättshistoriskt arbete där kritisk diskursanalys och hermeneutik används för att analysera det språkbruk som använts och de makthierarkier som fått plats under lagstiftningsprocessen genom historien. LÄS MER

 5. 5. Medling vid brott - försummat, bortglömt men inte förlorat: En kartläggning av tidigare forskning och rapporter med fokus på Sverige, i jämförelse med Norge, Danmark och Finland

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Simon Milsten; Mika Sverngard; Simone Magnusson; [2022]
  Nyckelord :Medling vid brott; Reparativ- och retributiv rättvisa; Medlare; Brottsoffer; Gärningsperson.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Medling utförs världen över i olika sammanhang med målet att ge ett avslut på någon form av konflikt. Intresset till medling vid brott väcktes utifrån artikeln Victim Offender Mediation in Sweden: An Activity Falling Apart? av Jacobsson et al. LÄS MER